50PLUS

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo 50 Plus

50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS i was van 31 december 2014 tot 3 mei 2020 Henk Krol i. Hij werd opgevolgd door Corrie van Brenk i. De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel i, Maurice Koopman i en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. Sinds 1 augustus 2020 is Jan Nagel (opnieuw) partijvoorzitter.

50PLUS behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i een verkiezingswinst van twee zetels en bezet nu vier zetels. De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer i. In het Europees Parlement is de partij met 1 zetel vertegenwoordigd.

Sinds de oprichting heeft de partij deel uitgemaakt van de oppositie.

1.

Kerngegevens 50PLUS

 

Partijnaam

50PLUS Partij

Datum van oprichting

5 november 2011

Website

www.50pluspartij.nl

Politiek leider

Liane den Haan

Partijvoorzitter

Jan Nagel

 

Wetenschappelijk instituut

Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

 

Scholingsinstituut

-

 

Jongerenorganisatie

-

 

Ledental per 1 januari 2021

3.659

 

Europese partij

EVP

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

3 zetels i

Corrie van Brenk i

Eerste Kamer

2 zetels i

Martin van Rooijen i

Europees Parlement

0 zetels*

-

  • De gekozen Europarlementariër Toine Manders i is inmiddels overgestapt naar het CDA

3.

50PLUS en de Tweede Kamerverkiezingen

50PLUS had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Henk Krol i als lijsttrekker. 50PLUS haalde 4 zetels, daarvóór had de partij 2 zetels in de Tweede Kamer i. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Omdat ouderen het niet meer pikken!'.

4.

50PLUS en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2019

Martin van Rooijen

Lijst 2019 i

2

3,0

2015

Jan Nagel

Lijst 2015

2

2,5

2011

Jan Nagel

Lijst 2011

1

1,3

5.

Beginselen

50PLUS is een niet-ideologische partij, brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De partij is opgericht vanwege een verslechterde positie van ouderen. De ouderen verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving.

De belangen van alle generaties moeten evenwichtig worden behartigd. 50-plussers hebben recht op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs.

De partij houdt zich met alle maatschappelijke vraagstukken bezig, vanuit de uitgangspunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

6.

Bestuursvorm

Het Congres is het hoogste orgaan. 50PLUS heeft twaalf provinciale afdelingen. Het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur van de partij.

7.

Historische ontwikkeling

50PLUS deed in 2012 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Onder lijsttrekkerschap van Henk Krol werden toen twee zetels behaald. Ondanks enige controverse rond zijn persoon en functioneren werd Krol ook in maart 2017 lijsttrekker. Het aantal zetels van 50PLUS verdubbelde naar vier.

In 2020 brak Henk Krol, het boegbeeld van de partij, echter met 50PLUS na een slepende partijruzie met het hoofdbestuur over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Sindsdien heeft 50PLUS nog 3 zetels in de Tweede Kamer. Liane den Haan werd in oktober 2020 gekozen als lijsttrekker en nieuwe politieke leider

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over 50PLUS op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.