Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 januari 2019
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het waterbeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie†i ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

De huidige minister van IenW is Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga†i (VVD). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Stientje van Veldhoven-van der Meer†i (D66). De ambtelijke leiding van het ministerie is handen van de secretaris-generaal, momenteel Lidewijde Ongering†i.

1.

Diensten en instellingen

Onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen meerdere diensten en instellingen:

2.

Taakverdeling

In het kabinet-Rutte III gaat de minister†i over infrastructuur, water en lucht- en scheepvaart. De staatssecretaris is met name verantwoordelijk voor milieu en openbaar vervoer en spoor.

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie van IenW is een nieuw departement. Het ministerie van IenM zag het levenslicht in 2010 onder het kabinet-Rutte I†i. Natuurlijk waren de beleidsterreinen van IenM daarvoor ondergebracht bij andere departementen. 'IenM' was een fusie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (VW)†i en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)†i. Bij deze fusie werd volkshuisvesting overgeheveld naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties†i. In 2017 werd Milieu overgeheveld naar Economische Zaken en werd de naam 'Infrastructuur en Waterstaat'.

Voorlopers ministerie

Periode

Naam

2017-heden

Infrastructuur en Waterstaat

2010-2017

Infrastructuur en Milieu†i

1982-2010

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer†i

Verkeer en Waterstaat

1971-1982

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 

Verkeer en Waterstaat

Volksgezondheid en MilieuhygiŽne†i

1965-1982

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening†i

Verkeer en Waterstaat

1959-1965

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid†i

Verkeer en Waterstaat

1947-1959

Wederopbouw en Volkshuisvesting†i

Verkeer en Waterstaat†i

1946-1947

Openbare Werken en Wederopbouw

Verkeer

1945-1946

Openbare Werken en Wederopbouw†i

Verkeer en Energie†i

1906-1945

Waterstaat†i

1877-1906

Waterstaat, Handel en Nijverheid†i

1830-1877

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken; volkshuisvesting sinds 1918 onder Arbeid

1830

Waterstaat, Nationale Nijverheid en KoloniŽn

1825-1830

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken

1824-1825

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Onderwijs

1820-1824

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken

1819-1820

Waterstaat

1815-1819

Waterstaat en Publieke Werken

1813-1815

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken;

4.

Overzicht ministers sinds 1945

fotonaamkabinetsperiode
Cora van NieuwenhuizenC. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbengaderde kabinet-Rutte
Melanie Schultz van Haegen-Maas GeesteranusM.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranustweede kabinet-Rutte (2)
Melanie Schultz van Haegen-Maas GeesteranusM.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranuseerste kabinet-Rutte
Camiel EurlingsC.M.P.S. (Camiel) Eurlingsvierde kabinet-Balkenende
Camiel EurlingsC.M.P.S. (Camiel) Eurlingsvierde kabinet-Balkenende
Karla PeijsK.M.H. (Karla) Peijsderde kabinet-Balkenende
Karla PeijsK.M.H. (Karla) Peijstweede kabinet-Balkenende
Boer, R.H. deR.H. (Roelf) de Boereerste kabinet-Balkenende
Netelenbos, T.T. (Tineke) Netelenbostweede kabinet-Kok
Annemarie Jorritsma-LebbinkA. (Annemarie) Jorritsma-Lebbinkeerste kabinet-Kok
Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) Andriessenderde kabinet-Lubbers
Maij-Weggen, J.R.H.J.R.H. (Hanja) Maij-Weggenderde kabinet-Lubbers
Kroes, Drs. N.N. (Neelie) Kroestweede kabinet-Lubbers
Kroes, Drs. N.N. (Neelie) Kroeseerste kabinet-Lubbers
Zeevalking, Mr. H.J.H.J. (Henk) Zeevalkingderde kabinet-Van Agt
Zeevalking, Mr. H.J.H.J. (Henk) Zeevalkingtweede kabinet-Van Agt
Tuijnman, Ir. D.S.D.S. (Dany) Tuijnmaneerste kabinet-Van Agt
Westerterp, Drs. Th.E.Th.E. (Tjerk) Westerterpkabinet-Den Uyl
Udink, Drs. B.J.B.J. (Bť) Udinktweede kabinet-Biesheuvel
Udink, Drs. B.J.B.J. (Bť) Udinkeerste kabinet-Biesheuvel
Wim Drees jr.W. (Wim) Dreeseerste kabinet-Biesheuvel
Bakker, Drs. J.A.J.A. (Joop) Bakkerkabinet-De Jong
Jan de QuayJ.E. (Jan) de Quaykabinet-Zijlstra
Ko SuurhoffJ.G. (Ko) Suurhoffkabinet-Cals
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsenkabinet-Marijnen
Henk KorthalsH.A. (Henk) Korthalskabinet-De Quay
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsentweede kabinet-Beel
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsenvierde kabinet-Drees
Herman WitteH.B.J. (Herman) Wittevierde kabinet-Drees
J. AlgeraJ. (Jacob) Algeravierde kabinet-Drees
J. AlgeraJ. (Jacob) Algeraderde kabinet-Drees
Wemmers, H.H.H.H. Wemmerstweede kabinet-Drees
Spitzen, Mr. D.G.W.D.G.W. Spitzenkabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
J.R.H. van SchaikJ.R.H. (Joop) van Schaikkabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Hein VosH. (Hein) Voseerste kabinet-Beel
Hein VosH. (Hein) Voseerste kabinet-Beel
Schaik, Ir. Th.S.G.J.M. vanTh.S.G.J.M. (Steef) van Schaikkabinet-Schermerhorn/Drees
Schaik, Ir. Th.S.G.J.M. vanTh.S.G.J.M. (Steef) van Schaikkabinet-Schermerhorn/Drees
  • In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
  • in bovenstaand overzicht zijn alleen ministers van Verkeer en Waterstaat opgenomen. Ministers van Volkshuisvesting zijn in dit overzicht achterwege gelaten.

Meer over