T. (Tineke) Netelenbos

foto T. (Tineke) Netelenbos
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zelfbewuste PvdA-politica die voortvarend haar politieke doelen nastreefde, maar daardoor soms weerstanden opriep. Was aanvankelijk lerares en cursusleidster en een bekwame voorzitter van PvdA-congressen. In de Tweede Kamer woordvoerster gehandicaptenbeleid en onderwijs. Bracht in het kabinet-Kok I i als staatssecretaris van Onderwijs wetgeving over onder andere de financiering en inrichting (profielen) van het voortgezet onderwijs tot stand. Voerde ook het vmbo in. Haar plannen als minister van Verkeer in het kabinet-Kok II i om via tolheffing het aantal files te verminderen, bleven onuitgevoerd. De fraude in de wegenbouw ondermijnde haar gezag als minister. In 2003 verliet zij, na een korte periode als Tweede Kamerlid, de Haagse politiek. Was daarna in diverse gemeenten waarnemend burgemeester.

PvdA
in de periode 1987-2003: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Voornaam (roepnaam)

Tine (Tineke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wormerveer, 15 februari 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 september 1987 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland, van 2 mei 2005 tot 16 oktober 2006
 • waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer, van 16 oktober 2006 tot 20 april 2007
 • waarnemend burgemeester van Ede, van 7 juni 2007 tot 21 januari 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht MARIN (Maritime Research Institute Netherlands)
 • voorzitter programma 'Digivaardig & Digiveilig", vanaf 2012

vorige (2/24)
 • voorzitter Programmaraad "Digivaardig & Digibewust"
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Marin" (Maritiem Research Instituut Nederland), vanaf 1 mei 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 juni 1991 tot 22 augustus 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot 30 januari 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Een in 1991 door haar en CDA'er Hermes ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet tot de vervanging van mavo en vbo door het vmbo
 • Hield zich na mei 2002 als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksgezondheid en economische zaken

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/20)
 • Voerde in 2002 het voorlopige rijbewijs voor jongeren in. Na verkeersovertredingen kan dit, in de eerste vijf jaar dat het rijbewijs in bezit is, worden ingenomen.
 • Verdedigde in 2002 de door haar in 2000 ingediende wetsvoorstellen Spoorwegwet en Concessiewet in de Tweede Kamer. De wetten werden in 2003 door haar opvolger De Boer in het Staatsblad gebracht. (27.216, 27.482)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/20)
 • Bracht in 2002 een wijziging van de Luchtvaartwet (Stb. 374) tot stand, waardoor er een wettelijke grondslag komt voor het vijfbanenstelsel op de luchthaven Schiphol en een nieuw stelsel van grenzen, informatievoorziening en handhaving van geluidnormen. (27.603)
 • Bracht in 2002 de Wet bereikbaarheid en mobiliteit (Stb. 406) tot stand. De wet regelde het tegen betaling rijden met een motorvoertuig op de weg om de bereikbaarheid van de economische en andere centra over de weg te verbeteren en de mobiliteit te stroomlijnen. Er zouden twee mobiliteitstarieven (expresbaantarief en toltarief) komen en vorming van regionale mobiliteitsfondsen zou worden bevorderd. Het door minister Jorritsma in 1997 ingediende wetsvoorstel Wet op het rekeningrijden werd ingetrokken. De totstandgekomen wet werd nimmer uitgevoerd. (27.552)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In het rapport van de enquêtecommissie-Bijlmerramp werd ernstige kritiek geuit op de door de achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat geleverde inspanningen om informatie over de lading van het neergestorte toestel te achterhalen. Bovendien stelde de commissie dat de Kamer meermalen onjuist was ingelicht. Na het 18 uur durende debat over dit rapport werd op 3 juni 1999 een door Rosenmöller ingediende motie van afkeuring van haar beleid echter verworpen.
 • Trok zich in april 2002 terug als kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, nadat de Staten van Noord-Holland een voorkeur hadden uitgesproken voor de andere kandidaat, secretaris-generaal Borghouts (GL) van het ministerie van Justitie. Zij had gesolliciteerd, nadat haar te kennen was gegeven dat zij de voornaamste kandidaat zou zijn.
 • In het rapport van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen werd kritiek geuit op de achteraf bezien te snelle invoering van het studiehuis. Hoewel van diverse kanten was gewaarschuwd dat scholen nog niet 'klaar' waren, zette zij de invoering vanaf september 1998 toch door. Er was bovendien onvoldoende aandacht besteed aan de implementatie van het studiehuis.

uit de privésfeer
 • Een zus van haar was wethouder van Zaandam en burgemeester van Doetinchem (2000-2006) en van Lelystad (2006-2016)

verkiezingen
 • Werd in 2003 bij de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA bij de Europese Verkiezingen van 2004 verslagen door M.J. van den Berg. Kreeg 13 procent van de stemmen, terwijl M. van Putten 15 en M. van den Berg 70 procent van de stemmen kregen. Zag enige tijd later ook af van een plaats op de kandidatenlijst.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Tolpoort Tineke (vanwege haar plannen met rekening-rijden)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.