Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Logo

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van wetgeving op het gebied van transport en leefomgeving. De inspectie is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i.

1.

Taken en bevoegdheden

Taken

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving.

Bevoegdheden

De inspectie verleent vergunningen aan bedrijven die aan de wettelijke vereisten voldoen. Daarnaast voorziet het bedrijven en personen van informatie over wetgeving en handelt het meldingen over vuurwerk, transporten van gevaarlijke stoffen, bodem- en drinkwater af. Als bedrijven zich uiteindelijk niet aan wetgeving houden, kunnen ze bestraft worden door bijvoorbeeld het intrekken van een vergunning of een bestuurlijke boete.

De ILT heeft een eigen opsporingsdienst die zich richt op personen en bedrijven die wetgeving op het gebied van milieu en woningcorporaties ernstig overtreden. Deze dienst wordt aangestuurd door zowel het ministerie als het OM i.

2.

Geschiedenis

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is op 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sinds de in 2015 ingevoerde Woningwet houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op woningcorporaties. Volgens die wet moeten corporaties goedkeuring/ontheffing aanvragen bij de ILT voor fusies of veranderingen in hun statuten.