Mr.Drs. M.C.G. (Mona) Keijzer

foto Mr.Drs. M.C.G. (Mona) Keijzer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: website BBB
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Mona Keijzer (1968) is sinds 2 juli 2024 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en (vierde) vicepremier in het kabinet-Schoof. Zij was van 6 december 2023 tot 2 juli 2024 Tweede Kamerlid voor BBB. Van 26 oktober 2017 tot en met 25 september 2021 was zij staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III i. Mevrouw Keijzer was in de periode 2012-2017 en van 31 maart tot 27 september 2021 Tweede Kamerlid voor het CDA en toen woordvoerder zorg en asiel-, migratie- en integratiebeleid. Tevens was zij vicefractievoorzitter. Zij was tweemaal kandidaat-lijsttrekker van het CDA. Voor zij Kamerlid werd, was mevrouw Keijzer advocaat en mediator en in 2007-2012 wethouder van Purmerend. In de Kamer hield zij namens BBB zich bezig met sociale zaken, asiel, migratie en integratie, binnenlandse zaken, digitale zaken en media.

CDA, BBB
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Maria Cornelia Gezina (Mona)

geboorteplaats en -datum
Volendam (gem. Edam-Volendam), 9 oktober 1968

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 1991 tot augustus 2023
 • BBB (BoerBurgerBeweging), vanaf 1 september 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • juridisch beleidsambtenaar afdeling milieu, gemeente Waterland, van 1991 tot 1993
 • managementtrainee, faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Leiden, van 1993 tot 1994
 • jurist, Inspectie Milieuhygiëne Gelderland, van 1995 tot 1997
 • lid gemeenteraad van Waterland, van 12 april 1994 tot 14 maart 2002
 • jurist afdeling milieuzaken, gemeente Almere, van 1997 tot 1998
 • wethouder (van welzijn, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting) van Waterland, van april 1998 tot januari 2005
 • advocaat en mediator, "Abma Schreurs Advocaten Notarissen", van januari 2005 tot 25 oktober 2006
 • wethouder (van maatschappelijk welzijn, zorg, jeugdzorg, sport en recreatie) van Purmerend, van 5 november 2007 tot 12 juli 2012
 • lid gemeenteraad van Purmerend, van 11 maart 2010 tot 21 april 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (onder meer belast met consumentenbeleid, midden- en kleinbedrijf, telecom, post en marktordening), van 26 oktober 2017 tot 25 september 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 27 september 2021
 • eenmanszaak MKRD, van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023
 • eigenaar MKRD B.V. en MKH B.V., van 1 april 2023 tot juli 2024
 • medewerker BBB-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 2023 tot 6 december 2023 (als z.z.p.'er)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2023 tot 2 juli 2024
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en (vierde) viceminister-president, vanaf 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. mededinging en marktordening; 2. consumentenbeleid; 3. aanpak regeldruk; 4. midden- en kleinbedrijf, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en retail agenda; 4. digitalisering; 5. Europese structuurfondsen; 6. telecom en 7 post
 • Werd in februari 2018 tevens belast met het innovatiebeleid en ruimtevaart

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Waterland
 • lid bestuur CDA Noord-Holland
 • lid Strategisch Beraad CDA
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • lid CDA-commissie verkiezingsprogramma Europese verkiezingen 2024, van juni 2023 tot september 2023
 • vicefractievoorzitter BBB Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 2023 tot 2 juli 2024
 • lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging, van 1 december 2023 tot 1 juli 2024

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker CDA gemeenteraadsverkiezingen Purmerend, 2010

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur GGD Zaanstreek (als wethouder)
 • lid bestuur Landschap Waterland (als wethouder)
 • lid bestuur Recreatieschap 't Twiske (als wethouder)
 • lid commissie Laag Holland (als wethouder)
 • lid projectgroep 'Lang Leve Thuis'
 • spreker en dagvoorzitter
 • lid Raad van commissarissen HSB, van 1 november 2022 tot 2 juli 2024
 • bemiddelaar provincie Overijssel en omwonenden van kanaal Almelo-De Haandrik, van juni 2023 tot 1 september 2023

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
adoptielid organisatie ASVZ, vanaf 1 april 2015

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Sint Werenfridus College" te Hoorn, van 1981 tot 1987

academische studie
 • bestuurskunde: juridische bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam, van 1987 tot 1992
 • Nederlands recht: ruimtelijke-ordeningsrecht, milieurecht, milieubeleid, Universiteit van Amsterdam, van 1992 tot 1997

postacademisch onderwijs
 • advocatenopleiding, 2006
 • opleiding mediator, 2006

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Op haar voorstel werden dertigledendebatten gehouden over de gevolgen van de decentralisatie van de Wmo, over opvoedpoli's en over inkoop van dagbesteding
 • Nam in 2015 de (mede)verdediging (samen met Steven van Weyenberg, D66) over van Eddy van Hijum van een initiatiefwetsvoorstel over normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Het wetsvoorstel werd in 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. (32.550)
 • Bracht in 2015 samen met Peter Oskam een initiatiefnota uit over de omgang van kleinkind en grootouders na een echtscheiding in de familie (34.168)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel over de mogelijkheid om verheerlijking van terroristische misdrijven strafbaar te stellen (34.466)
 • Nam in 2024 de verdediging van Nicki Pouw-Verweij over van een in 2023 door SGP, CU, CDA en BBB ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen van een bepaling in de Grondwet over het gezins- en familieleven (36.459)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had als staatssecretaris veel bemoeienis met de tijdelijke steunverlening aan bedrijven, sectoren en evenementen tijdens de coronacrisis
 • Bracht in 2021 een beleidsbrief uit over landelijke steun voor herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 de Wet terugvordering staatssteun tot stand. De wet zorgt voor nationaalrechtelijke grondslagen voor het terugvorderen van niet overeenkomstig de staatssteunregels verstrekte staatssteun. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Kamp. (34.753)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA en eindigde bij een verkiezing door de leden met 26 procent van de stemmen als tweede achter Sybrand van Haersma Buma
 • Was in juni 2020 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Behaalde in de eerste ronde 11.6 procent van de stemmen en viel daarmee af, omdat Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt meer stemmen kregen.
 • Kreeg op 25 september 2021 eervol ontslag als staatssecretaris op voorstel van de minister-president en met instemming van de drie viceminister-presidenten en minister Blok van EZK, nadat zij in dagblad 'De Telegraaf' twijfel had geuit over het draagvlak voor het coronatoegangsbewijs. Dat was op de dag dat dit bewijs werd ingevoerd. Enkele dagen later trok zij zich ook terug als Tweede Kamerlid.
 • Maakte op 1 september 2023 in een persconferentie bekend over te zijn gestapt naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zou zij op plaats 2 van de kandidatenlijst komen. Tevens schoof de partij haar naar voren als de premierskandidaat, mocht het zover komen voor de BBB.
 • Was tijdens de formatie in 2024 met Henk Vermeer de voornaamste secondant van fractievoorzitter Van der Plas
 • In 2024 seponeerde het OM een zaak tegen haar wegens groepsbelediging na uitlatingen over moslims in de talkshow Sophie & Jeroen

verkiezingen
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 67 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2012 en 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst. Kreeg in 2012 ruim 127.000 en in 2017 ruim 165.000 stemmen.
 • Kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 18.000 stemmen
 • Werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen tot gemeenteraadslid van Edam-Volendam, maar nam haar benoeming niet aan
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 2 van de BBB-kandidatenlijst. Kreeg 43.004 stemmen.

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 18 juni 2022

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Laurens Berentsen, "Mona Keijzer boegbeeld vernieuwing CDA", Het Financieele Dagblad, 13 juni 2012
 • Freek Staps, "Huppetee, daar sta ik dan", NRC Weekend, 22 en 23 december 2012

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
5 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.