34466 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 mei 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Keijzer (CDA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Slootweg.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het verheerlijken van terroristische misdrijven strafbaar te stellen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Slootweg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

2.

Documenten

(28 stuks)

2 2 mei 2016, geleidende brief, nr. 1     KST344661
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 
2 2 mei 2016, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 
2 2 mei 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344662
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 
2 2 mei 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 
2 2 mei 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344663
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 
2 2 mei 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.