34753 NL - wetsvoorstel
Wet terugvordering staatssteun

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 juli 2017 ingediend door de minister van Economische Zaken, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er met het oog op de naleving van Europeesrechtelijke verplichtingen een voorziening beschikbaar dient te zijn waarmee effectief uitvoering kan worden gegeven aan een besluit van de Europese Commissie tot terugvordering van staatssteun, en het derhalve wenselijk is te voorzien in een algemene wettelijke grondslag en regels voor de terugvordering van staatssteun.

1.

Volledige titel

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

2.

Documenten

(21 stuks)

2 5 juli 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST347531
Koninklijke boodschap
 
2 5 juli 2017, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 5 juli 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347532
Voorstel van wet
 
2 5 juli 2017, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 5 juli 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347533
Memorie van toelichting
 
2 5 juli 2017, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.