Geen stijging eigen risico

Met dank overgenomen van M.C.G. (Mona) Keijzer i, gepubliceerd op dinsdag 26 september 2017.

De afgelopen dagen ontving het CDA veel vragen en opmerkingen over het besluit om het eigen risico voor 2018 niet te verhogen. Veel mensen willen weten waarom dit besluit nu al bekend is gemaakt, of waarom het eigen risico niet verder verlaagd is.

Het eigen risico als onderdeel van de eigen betaling in de zorg is fors gestegen de afgelopen jaren. Met Prinsjesdag werd bekend dat het eigen risico volgend jaar verhoogd zou worden naar vierhonderd euro per jaar. Het CDA realiseert zich heel goed dat voor veel mensen de automatische stijging van het eigen risico een te groot obstakel is geworden. Voor veel mensen met een handicap, met een chronische ziekte of met ouderdomsklachten is die verhoging een groot probleem.

Het CDA vindt solidariteit in de zorg van groot belang. Daarom hebben de formerende partijen (CDA, VVD, D66 en ChristenUnie) besloten dat het eigen risico in 2018 niet zal stijgen. Tijdens het debat over het eigen risico heeft het CDA namens deze vier partijen een motie ingediend, die met ruime meerderheid is aangenomen.( Klik hier om de stemmingsuitslag te bekijken).

Het eigen risico stijgt dus niet, maar om dit mogelijk te maken zal de ziektekostenpremie wel een paar euro per jaar omhoog moeten. Mensen met een lager inkomen merken hier niks van, want zij krijgen dit gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Dan tot slot de vraag waarom het bedrag nu niet nog verder verlaagd is, zoals in ons verkiezingsprogramma stond. Dat heeft te maken met het feit dat we met vier partijen onderhandelen om afspraken te maken over beleid. Die partijen hebben verschillende standpunten, waardoor er compromissen gesloten moeten worden. Het wetsvoorstel over het eigen risico dat er nu ligt is dus een compromis van vier partijen. Dit wetsvoorstel is met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

Betekent dit dat hiermee alles door het CDA gezegd is op het gebied van zorg? Zeker niet. Maar helaas kan ik daar nu geen verdere mededelingen over doen. Op het moment dat het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd, kan ik weer ingaan op vragen hierover.