Artikel 141:

140
Artikel 141
142
 • 1. 
  Indien en zolang er lidstaten met een derogatie zijn, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 129, lid 1, de in artikel 44 van de statuten van de ESCB en de ECB bedoelde Algemene Raad van de Europese Centrale Bank als derde besluitvormend orgaan van de Europese Centrale Bank gevormd.
 • 2. 
  Indien en zolang er onder een derogatie vallende lidstaten zijn, heeft de Europese Centrale Bank ten aanzien van die lidstaten de taak:
 • de samenwerking tussen de nationale centrale banken van de lidstaten te versterken;
 • de coƶrdinatie van het monetair beleid van de lidstaten te versterken teneinde prijsstabiliteit te verzekeren;
 • toe te zien op de werking van het wisselkoersmechanisme;
 • overleg te plegen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de nationale centrale banken vallen en die van invloed zijn op de stabiliteit van de financiĆ«le instellingen en markten;
 • de vroegere taken uit te oefenen van het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, die eerder waren overgenomen door het Europees Monetair Instituut.