COM(2001)516 EU - Besluit
Standpunt van de EG in de Gezamenlijke Raad EU-Mexico met het oog op de goedkeuring van een Bijlage bij Besluit 2/2000 betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Raad EU-Mexico met het oog op de goedkeuring van een Bijlage bij Besluit 2/2000 betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision establishing the Community position within the EU-Mexico Joint Council with a view to the adoption of an Annex to Decision 2/2000 on mutual administrative co-operation in customs matters
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure akkoordprocedure (ACC)
COM-nummer i COM(2001)516 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)516
Procedurenummer i 2001/0214(ACC)
Celex-nummer i 52001PC0516

2.

Key dates

Document 19-09-2001
Online publicatie 19-09-2001
Besluit 17-12-2001; 22005D0201

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.