COM(1993)575 EU - Besluit
Wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1993)575 NLEN
Extra COM-nummers COM(1995)720; SEC(1996)1224; COM(1996)723
Procedurenummer i 1994/0078(SYN)
Celex-nummer i 51993PC0575

2.

Key dates

Document 16-03-1993
Online publicatie 16-03-1993
Besluit 03-03-1997; Richtlijn 1997/11
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-03-1997; Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003,OJ L 73, 14.3.1997,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.