34719 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

5.

Documenten

(45 stuks)

2 11 mei 2017, brief, nr. 1     KST347191
Brief commissie; Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
 
2 18 mei 2017, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 2     KST347192
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
 
2 7 juni 2017, brief, nr. 3     KST347193
Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake EU-Voorstel evenwicht tussen werk en privéleven
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.