Besluitenlijst procedurevergadering woensdag 15 juni 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering woensdag 15 juni 2022
Document­datum 15-06-2022
Publicatie­datum 15-06-2022
Kenmerk 2021A07352 8
Commissie(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 15 juni 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

10,

15

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

15,

27

 

EU

i.v.m. agendapunt

16,

22, 27

 

FIN

i.v.m. agendapunt

10

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

10

 
 

LNV

i.v.m. agendapunt

10

 

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 juni

2022

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14

juni 2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 7

juni 2022

Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022 -2022Z11248

Besluit:    De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder

als apart agendapunt staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.P.A.

Erkens (VVD) - 15 juni 2022

Voorstel van het lid Erkens om op 22 juni 2022 een commissiedebat van vier uur te voeren over de Energieraad en Fit-for-55 - 2022Z12183 Besluit:    Het commissiedebat Energieraad op 22 juni 2022 wordt met twee uur verlengd.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Boucke (D66) - 14 juni 2022

Verzoek om een brief over het verloop van de onderhandelingen over Tit-for-55', waarin ingegaan wordt op de ruimte die Nederland nog ziet met betrekking tot de openstaande discussiepunten en waarin een indicatie wordt gemaakt in hoeverre de verwachting is dat de huidige (in afronding zijnde) raadsposities op tellen tot 55 procent CO2-reductie - 2022Z12079 Besluit:    De minister voor Klimaat en Energie wordt verzocht om voor het

commissiedebat Energieraad van 22 juni een brief aan de Kamer te doen toekomen waarin ingegaan wordt op de ruimte die Nederland nog ziet met betrekking tot de openstaande discussiepunten en waarin een indicatie wordt gemaakt in hoeverre de verwachting is dat de huidige (in afronding zijnde) raadsposities optellen tot 55 procent CO2-reductie.

 
 • 2. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Uitnodigingen

Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen

Zaak:

Brief derden - Klimaatplein te 's-Hertogenbosch - 25 mei 2022

Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen - 2022Z10460

Besluit:

Petitieaanbieding organiseren.

 • 4. 
  Agendapunt:

Wet- en regelgeving

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens -18 mei 2022

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 - 36100-XIII

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 36100-XIII-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 5. 
  Agendapunt:

Stukken van de minister van EZK

Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 juni 2022

Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts -32440-119

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 • 6. 
  Agendapunt:

Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 juni 2022

Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit - 34252-23

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 • 7. 
  Agendapunt:

Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 7 juni 2022

Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening' - 32637-498

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 8. 
  Agendapunt:

Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht familiebedrijven (Kamerstuk 35724-9 en 10)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 7 juni 2022

Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht - 35724-19

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 9. 
  Agendapunt:

Stukken van de minister voor Klimaat en Energie

Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 31 mei 2022 Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten - 31793-207

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) op 22 juni 2022.

 • 10. 
  Agendapunt:

Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 2 juni 2022 Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat - 32813-1049

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) op 22 juni 2022.

Volgcommissie(s):

BiZa, LNV, I&W, FIN

 • 11. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 8 juni 2022 Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307) - 29023-310

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 12. 
  Agendapunt:

Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 8 juni 2022 Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant - 29023-311

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES d.d. 28 september 2022.

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2022 te 12.00 uur.

 • 13. 
  Agendapunt:

Stukken van de staatssecretaris van EZK

Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 7 juni 2022

Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1 - 33529-1033

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 30 juni 2022.

 • 14. 
  Agendapunt:

Stukken van andere bewindspersonen

Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 24 mei 2022

Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6 -35420-489

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Woo besluit datacenter Zeewolde

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 2 juni 2022

Woo besluit datacenter Zeewolde - 26643-860

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor commissiedebat Datacenters op 23 juni 2022.

BiZa, DiZa

 • 16. 
  Agendapunt:

Europa

Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 25 mei 2022 Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten - 22112-3431

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat in voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 17. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558) -21501-30-559

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat ter voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022.

 • 18. 
  Agendapunt:

Overige stukken

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Rahimi (VVD) - 9 juni 2022

Besluit:

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid - 2022Z11622

Met het voorstel wordt ingestemd, met dien verstande dat voor blok 1 vijf personen/organisaties worden uitgenodigd.

 • 19. 
  Agendapunt:

Begroting werkbezoek EU-instellingen in Brussel d.d. 27 juni 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 9 juni 2022

Begroting werkbezoek EU-instellingen d.d. 27 juni 2022 - 2022Z11676

Besluit:

Met de begroting wordt ingestemd.

 • 20. 
  Agendapunt:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 7 juni 2022

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z11330

Besluit:

Ter informatie.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorstel data procedurevergaderingen na het zomerreces tot aan het kerstreces 2022/2023

Besluit:

Zomerreces van 8 juli t/m 5 september 2022

 • • 
  13 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  27 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  11 oktober 2022 van 16.30 tot 17.30 uur

Herfstreces van 21 okt t/m 31 okt. 2022

 • • 
  1 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  15    november    2022    van    16.30    tot 17.30 uur
 • • 
  29    november    2022    van    16.30    tot 17.30 uur
 • • 
  13    december    2022    van    16.30    tot 17.30 uur
 • • 
  20    december    2022    van    16.30    tot 17.30 uur

Kerstreces van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023

 • 22. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 31 mei 2022

Besluit:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369) - 22112-3426

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 juni 2022 Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO - 29023-307

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 24. 
  Agendapunt:

Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 31 mei 2022

Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de

Besluit:

waterinjectieputten in Twente - 33529-1032

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 25. 
  Agendapunt:

Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 1 juni 2022

Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek -33529-1030

Besluit:

Reeds betrokken bij het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 1 juni 2022

Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05 - 33529-1031

Besluit:

Reeds betrokken bij het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 27. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 30 mei 2022

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 - 21501-30-558

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.

Volgcommissie(s):

EU, DiZa

 • 28. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid - 29023-308

Besluit:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 29. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Beantwoording vragen commissie over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302) - 29023309

Besluit:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 30. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407) - 22112-3427

Besluit:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 31. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2022

Besluit:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2) - 36100-XIII-5

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK

2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 32. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.

Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1) - 36100-XIII-7

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK

2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 33. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.

Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1) - 36100-XIX-7

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK

2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 34. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.

Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2) - 36100-XIII-6

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK

2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 35. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek om brief over de inzet van Nederland op de conferentie over het Energy Charter Treaty van 24 juni

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Teunissen (PvdD)

 • 14 juni 2022

Verzoek brief minister voor Klimaat en Energie over de inzet van Nederland op de conferentie over het Energy Charter Treaty van 24 juni - 2022Z12083

Besluit:

De minister voor Klimaat en Energie zal worden verzocht de Kamer nog voor het commissiedebat Energieraad van 22 juni te informeren over de Nederlandse inzet bij de internationale conferentie over het Energy Charter Treaty op 24 juni 2022.

 • 36. 
  Agendapunt:

Verslag rapporteur Jaarverslag

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Q.M. Rajkowski (VVD) - 14 juni 2022

Verslag rapporteur Jaarverslag - 2022Z12096

Besluit:

Het lid Rajkowski (VVD) geeft een toelichting op het rapport over het Jaarverslag.

Besluit:

De vragen uit het verslag van de rapporteur zullen aan de minister worden voorgelegd met het verzoek deze nog voor het zomerreces te beantwoorden.

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A07352

8


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.