36100 XIII NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 mei 2022 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, en de minister van Economische Zaken en Klimaat, Adriaansens i.

 

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2021 opgenomen.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

2.

Documenten

(36 stuks)

2 18 mei 2022, jaarverslag, nr. 1     KST36100XIII1
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021
 
2 18 mei 2022, brief, nr. 2     KST36100XIII2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
2 18 mei 2022, voorstel van wet, nr. 3     KST36100XIII3
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.