31793 NL - beleidsdossier
Internationale klimaatafspraken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Internationale klimaatafspraken

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 107 moties ingediend.

3.

Documenten

(463 stuks)

2 17 november 2008, brief, nr. 1     KST125104
Brief minister over de Poznan conferentie
publicatie: 1 december 2008
 
2 19 december 2008, brief, nr. 3     KST126742
Brief minister over uitstel overzicht financiële gegevens ministeries inzake klimaatadaptie en -migratie in ontwikkelingslanden
publicatie: 7 januari 2009
 
2 23 december 2008, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST126513
Verslag algemeen overleg op 2 december 2008
publicatie: 29 december 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.