Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Arbeidsmarktbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender
woensdag 26 juni 2019

Bij dossiers 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies, 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting, 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI), 29427 - ILO-verdragen, 29544 - Arbeidsmarktbeleid, 30012 - Leven Lang Leren, 31311 - Zelfstandig ondernemerschap, 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid en CV - Verkiezing van Ondervoorzitters van de Eerste Kamer (2013) en wetsvoorstellen 34108 - Wet aanpak schijnconstructies en 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)