33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

33566 nl - ongeclassificeerd
Financieel en sociaal-economisch beleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Financieel en sociaal-economisch beleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 37 moties ingediend.

3.

Documenten

(227 stuks)

2 6 maart 2013, brief, nr. 1     KST335661
Brief regering; Reactie op CPB-cijfers inzake financieel en sociaal-economisch beleid
 
2 6 maart 2013, motie, nr. 2     KST335662
Motie Van Haersma Buma/Pechtold over het beperken van de extra uitgaven uit het regeerakkoord
vergadering: 5 maart 2013
 
2 6 maart 2013, motie, nr. 3     KST335663
Motie Roemer over het schrappen van de nullijn in de zorg
vergadering: 5 maart 2013
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.