31311 NL - beleidsdossier
Zelfstandig ondernemerschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Zelfstandig ondernemerschap

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 66 moties ingediend.

3.

Documenten

(542 stuks)

2 17 december 2007, brief, nr. 1     KST113863
Brief staatssecretarissen
publicatie: 24 december 2007
 
2 31 maart 2008, brief, nr. 2     KST116901
Brief staatssecretarissen met aanvullende informatie over drie onderwerpen, ter voorbereiding op het VAO
publicatie: 3 april 2008
 
2 8 april 2008, brief, nr. 3     KST117230
Brief staatssecretaris over de voortgang van de utwerking van het advies van de Raad voor Microfinanciering
publicatie: 11 april 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.