17050 NL - evaluatie
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit rapport werd aan de Kamer aangeboden door de minister van justitie W. Sorgdrager.

Het rapport volgt naar aanleiding van de beloften van de ambtvoorgangers van de regering om de Kamer te informeren over de voortgang bij de uitvoering van het plan van aanpak confectiefraude.

1.

Volledige titel

Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 98 moties ingediend.

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.