29544 NL - beleidsdossier
Arbeidsmarktbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Arbeidsmarktbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 385 moties ingediend.

3.

Documenten

(2327 stuks)

2 27 april 2004, brief, nr. 1     KST76174
Brief staatssecretaris bij 'Visie arbeidsmarktbeleid'
publicatie: 14 mei 2004
 
2 30 juni 2004, brief, nr. 2     KST78170
Brief staatssecretaris met een overzicht van mogelijke maatregelen waarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden
publicatie: 12 juli 2004
 
2 21 september 2004, brief, nr. 3     KST79548
Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding van het Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, september 2004
publicatie: 27 september 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.