Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 november 2018
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A. (André) Bosman. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Brenk MSc, C.M. van50PLUS
3Bruins, Dr. E.E.W.CU
4Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
5Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Graaf, M. dePVV
7Heerma, P.E.CDA
8Hiddema, Mr. Th.U.FvD
9Jong, L.W.E. dePVV
10Kent, B. vanSP
11Kops, A.PVV
12Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
13Linde, Drs. R.E. van derVVD
14Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
15Omtzigt, Dr. P.H.CDA
16Paternotte, J.M.D66
17Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
18Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
19Raemakers, Mr. R.D66
20Afbeelding Renkema, Drs. W.J.Th.Renkema, Drs. W.J.Th.GL
21Smeulders, Drs. P.H.M.GL
22Stoffer, Ir. Ch.SGP
23Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
24Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
3Bergkamp, Drs .V.A.D66
4Bisschop, Dr. R.SGP
5Bosman, A.VVD
6Dijkstra, P.A.D66
7El Yassini, Z.VVD
8Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
9Gerbrands, K.PVV
10Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
11Kwint, Drs. J.P.SP
12Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
13Lange, Drs. L.A. deVVD
14Mulder, E.PVV
15Özdil MA, Z.GL
16Rog, M.R.J.CDA
17Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
18Segers, Drs. G.J.M.CU
19Slootweg, Drs. E.J.CDA
20Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
21Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
22Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
23Westerveld, Drs. E.M.GL
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD