Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 juni 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A. (André) Bosman. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Brenk MSc, C.M. van50PLUS
3Bruins, Dr. E.E.W.CU
4Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
5Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Graaf, M. dePVV
7Heerma, P.E.CDA
8Hiddema, Mr. Th.U.FvD
9Jong, L.W.E. dePVV
10Kent, B. vanSP
11Kops, A.PVV
12Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
13Linde, Drs. R.E. van derVVD
14Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
15Omtzigt, Dr. P.H.CDA
16Paternotte, J.M.D66
17Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
18Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
19Raemakers, Mr. R.D66
20Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
21Smeulders, Drs. P.H.M.GL
22Stoffer, Ir. Ch.SGP
23Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
24Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Bergkamp, Drs .V.A.D66
5Bisschop, Dr. R.SGP
6Bosman, A.VVD
7Dijkstra, P.A.D66
8El Yassini, Z.VVD
9Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
10Kwint, Drs. J.P.SP
11Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
12Lange, Drs. L.A. deVVD
13Mulder, E.PVV
14Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
15Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
16Rog, M.R.J.CDA
17Segers, Drs. G.J.M.CU
18Slootweg, Drs. E.J.CDA
19Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
20Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
21Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
22Westerveld, Drs. E.M.GL
23Yesilgöz-Zegerius, D.VVD