EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

Deze parlementaire subcommissie i houdt zich onder meer bezig met de instrumenten van de EU op het gebied van mensenrechten en democratie. Deze subcommissie vestigt haar aandacht op specifieke mensenrechtenkwesties, en bekijkt of de EU in haar extern optreden de mensenrechten eerbiedigt. Daarbij wordt erop gelet dat al het externe beleid van de Unie (zoals het handelsbeleid en het asiel- en migratiebeleid) in overeenstemming is met het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie.

De commissie is in 1999 opgericht vanuit de noodzaak om nauwer contact te onderhouden met de Hoge Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid i (CFSP) en met de Raad i over urgente ontwerpresoluties met betrekking tot mensenrechten. Het doel hiervan was enerzijds om informatie uit aangeleverde dossiers te toetsen en anderzijds om vast te stellen welke acties zijn ondernomen of gepland door andere instituties werkzaam op dit gebied. Anderzijds werd ook de noodzaak geuit om de voortgang van urgente dossiers beter te volgen door middel van follow-up's.

De subcommissie bestaat uit 34 leden en nog eens 21 plaatvervangende leden. Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken i (AFET) en zij wordt ook wel de 'Human Rights Working Group' genoemd.

1.

Werkzaamheden

Belangrijke taken van de subcommissie mensenrechten zijn het toezicht houden op de uitvoering van het EU-mensenrechtenbeleid en het beoordelen van de effecten en de bijdrage van dit beleid als het gaat om de daadwerkelijke bevordering van mensenrechtennormen en de beginselen van de rechtsstaat en democratie in de partnerlanden van de Europese Unie.

De subcommissie zet zich ervoor in om de uitdagingen en problemen op het gebied van de mensenrechten, die de laatste jaren steeds groter worden, aan te pakken, draagvlak te creëren voor mensenrechtenbeleid en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in actie te komen en verbeteringen op dit gebied te realiseren. Dit doet zij door middel van overleggen, studies en verslagen, werkbezoeken aan partnerlanden en internationale en regionale mensenrechtenorganisaties, en door ervoor te zorgen dat mensenrechtenresoluties een follow-up krijgen.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Arena iS&D

Ondervoorzitter(s)

Christian Sagartz iEVP
Raphaël Glucksmann, on the left, and Janez Lenarčič Raphaël Glucksmann iS&D
Bernard Guetta iRENEW
Hannah Neumann iGroenen/EVA

Lid/leden

EFA Group MEPs in plenary session Week 20 2017 in Strasbourg Jordi Solé iGroenen/EVA
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Ryszard Czarnecki iECR
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Andrea Cozzolino iS&D
Drs. P. (Peter) van Dalen (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018) Peter van Dalen (CU) iEVP
Katalin Cseh iRENEW
Filip De Man iID
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
Eastern Partnership Ministerial meeting Heidi Hautala iGroenen/EVA
Plenary session week 46 2017 in Strasbourg - The persecution of Christians in the world - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy György Hölvényi iEVP
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Karol Karski iECR
Assita Kanko Assita Kanko iECR
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Assessment of horizon 2020 implementation Marisa Matias iGUE/NGL
Dietmar Köster iS&D
Kostas Papadakis iNI
Miguel Urbán Crespo iGUE/NGL
David Lega iEVP
Leopoldo López Gil iEVP
Thierry Mariani iID
Janina Ochojska iEVP
Nacho Sánchez Amor iS&D
Isabel Santos iS&D
Eugen Tomac iEVP
Isabel Wiseler-Lima iEVP
Jaak Madison iID
Salima Yenbou iRENEW

Plaatsvervanger(s)

Plenary session week 22 in Brussels - Decision adopted on Mobility package Deirdre Clune iEVP
Gheorghe-Vlad Nistor iEVP
Karsten Lucke iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Situation in Moldova - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Petras Auštrevičius iRENEW
Susanna Ceccardi iID
Márton Gyöngyösi iNI
SotEU 2017 - Debate on the State of the Union Andrey Kovatchev iEVP
Valdemar Tomaševski iECR
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
From left to right: Ivan Stefanec, member of the European Parliament, Monika Smolkova, ... Ivan Štefanec iEVP
Jiří Pospíšil iEVP
Press conference: Assassinated Maltese Journalist - Daphne Caruana Galizia - Protecting Journalists in the EU Stelios Kouloglou iGUE/NGL
Stelios Kympouropoulos iEVP
Pierfrancesco Majorino iS&D
Jan-Christoph Oetjen iRENEW
Manu Pineda iGUE/NGL
Giuliano Pisapia iS&D
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Silvia Sardone iID
Mounir Satouri iGroenen/EVA
Tineke Strik FOTO: Website GroenLinks Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
Press conference LIBE committee delegation to Hungary Bettina Vollath iS&D
Antonio TAJANI - EP President family picture with Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio Martusciello iEVP

3.

Meer informatie