EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties. De commissie wil ervoor zorgen dat de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in alle overeenkomsten tussen de EU en derde landen worden gewaarborgd.

Deze commissie heeft 71 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het vormgeven van en toezien op de uitvoering van het het buitenlands en veiligheidsbeleid en het controleren hoe de EU-middelen voor het extern optreden wereldwijd worden besteed. Daarnaast is voor internationale overeenkomsten die door de EU worden ondertekend goedkeuring van de commissie vereist.

1.

Werkzaamheden

De Commissie buitenlandse zaken is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen, met name die in de naaste omgeving van de Unie, door middel van belangrijke samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's. Kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen vallen ook onder de bevoegdheid van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

David McALLISTER iEVP

Ondervoorzitter(s)

Witold Jan Waszczykowski iECR
Stanishev, Dr. S. Sergej Stanishev iS&D
Foreign Affairs Council (situation in Ukraine) Urmas Paet iRENEW
Željana Zovko iEVP

Lid/leden

SEDE Committee meeting: ' Review of EU's crisis management structures and civil-military coordination ' Michael Gahler iEVP
Photographer: Eduardo Dieguez Antonio López-Istúriz White iEVP
Francisco José Millán Mon iEVP
Jacek Saryusz-Wolski iECR
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - EU political relations with ASEAN - Report: Reinhard Bütikofer Reinhard BütikoferGroenen/EVA
Commemoration of the 20th anniversary of the Srebrenica massacre Tanja Fajon iS&D
Latvian Minister 'surprised' by Commission posting Sandra Kalniete iEVP
Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi iEVP
Anna Fotyga iECR
Stefano Mallia, Marie-Antoinette Maupertuis, Corina Creţu and Tonino Picula (from left to ... Tonino Picula iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Arena iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Situation in Moldova - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Petras Auštrevičius iRENEW
Fabio Massimo Castaldo iNI
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Karol Karski iECR
Dietmar Köster iS&D
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - EU Strategy on Syria Statement by the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Ilhan Kyuchyuk iRENEW
SEDE Workshop on ' Implementation of the EU arms export control system ' Javier Nart iRENEW
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning Demetris Papadakis iS&D
Kostas Papadakis iNI
SotEU 2017 - Debate on the State of the Union Harald Vilimsky iID
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg- Making relocation happen - Council and Commission statements Hilde Vautmans iRENEW
Press conference: Assassinated Maltese Journalist - Daphne Caruana Galizia - Protecting Journalists in the EU Stelios Kouloglou iGUE/NGL
Lukas Mandl iEVP
Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
Traian Băsescu iEVP
Anna Bonfrisco iID
Susanna Ceccardi iID
Włodzimierz Cimoszewicz iS&D
Giorgos Georgiou iGUE/NGL
Raphaël Glucksmann, on the left, and Janez Lenarčič Raphaël Glucksmann iS&D
Klemen Grošelj iRENEW
Bernard Guetta iRENEW
Márton Gyöngyösi iNI
David Lega iEVP
Nathalie Loiseau iRENEW
Jaak Madison iID
Claudiu Manda iS&D
Thierry Mariani iID
Vangelis Meimarakis iEVP
Sven Mikser iS&D
Manu Pineda iGUE/NGL
Giuliano Pisapia iS&D
Jérôme Rivière iID
Nacho Sánchez Amor iS&D
Isabel Santos iS&D
Andreas Schieder iS&D
Radosław Sikorski iEVP
Hermann Tertsch iECR
Idoia Villanueva Ruiz iGUE/NGL
Press conference - Reports on the 2019-2020 Commission Reports on Kosovo and Serbia Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
Charlie Weimers iECR
Isabel Wiseler-Lima iEVP
Salima Yenbou iGroenen/EVA
Kubilius, A. Andrius Kubilius iEVP
Sunčana Glavak iEVP
Thomas Waitz iGroenen/EVA
Tineke Strik FOTO: Website GroenLinks Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
Gheorghe-Vlad Nistor iEVP
Alviina Alametsä iGroenen/EVA
Miriam Lexmann iEVP
Katalin Cseh iRENEW
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
EFA Group MEPs in plenary session Week 20 2017 in Strasbourg Jordi Solé iGroenen/EVA
Maximilian Krah iID
M.J.A. (Thijs) Reuten Thijs Reuten (PvdA) iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels - Situation in Hungary Kinga Gál iEVP

Plaatsvervanger(s)

Maroš Šefčovič, Volodymyr Groysman, Adam Bielan Adam Bielan iECR
Frédérique Ries iRENEW
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Andrea Cozzolino iS&D
Drs. P. (Peter) van Dalen (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018) Peter van Dalen (CU) iEVP
SEDE Committee - Exchange of views on UN Treaty on the prohibition of nuclear weapons and the situation of nuclear proliferation Arnaud Danjean iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Assessment of horizon 2020 implementation Marisa Matias iGUE/NGL
Interparliamentary Committee Meeting - Implementation of the European Consensus on Development and the Sustainable Development Goals Norbert Neuser iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Paulo Rangel iEVP
ERASMUS 30th Anniversary celebration. From Erasmus to Erasmus+, a story of 30 years - Joint press conference with the EC Milan Zver iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - State of play of negotiations with the United Kingdom Raffaele Fitto iECR
Nikos ANDROULAKIS in the European Parliament in Strasbourg Nikos Androulakis iS&D
Nicolas BAY in the European Parliament in Strasbourg Nicolas Bay iID
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Jytte GUTELAND voting during plenary session week 27 2017 in Strasbourg Jytte Guteland iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.State of play in Turkey, in particular with regard to the constitutional referendum Manolis Kefalogiannis iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsSituation in Hungary. Commission statement Zdzisław Krasnodębski iECR
Javi López iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Emmanuel Maurel iGUE/NGL
TTE Council (Telecommunications and Transport) Dan Nica iS&D
Plenary session week 3 2018 in Strasbourg - Implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States Ernest Urtasun iGroenen/EVA
BUDG Committee meeting ' Guarantee Fund for external actions ' Marco Zanni iID
Jörg Meuthen iID
Attila Ara-Kovács iS&D
Malik Azmani (Bron: Website VVD.nl) Malik Azmani (VVD) iRENEW
Katarina Barley, on the right, and Vĕra Jourová Katarina Barley iS&D
José Ramón Bauzá Díaz iRENEW
Robert Biedroń iS&D
Vladimír Bilčík iEVP
Hynek Blaško iID
Ioan-Rareş Bogdan iEVP
Filip De Man iID
Özlem Demirel iGUE/NGL
Engin Eroglu iRENEW
Loucas Fourlas iEVP
Andreas Glück iRENEW
Markéta Gregorová iGroenen/EVA
Christophe Grudler iRENEW
Roman Haider iID
Robert Hajšel iS&D
Assita Kanko Assita Kanko iECR
Arba Kokalari iEVP
Athanasios Konstantinou iNI
Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
Pierfrancesco Majorino iS&D
Hannah Neumann iGroenen/EVA
Juozas Olekas iS&D
Miroslav Radačovský iNI
BertJanRUISSEN Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR
Mounir Satouri iGroenen/EVA
Michal Šimečka iRENEW
Dragoş Tudorache iRENEW
Milan Uhrík iNI
ECOFIN Council (Budget) Nils Ušakovs iS&D
Mick Wallace iGUE/NGL
Press Conference 'Political agreement reached EU Asylum Agency' Elena Yoncheva iS&D
Javier Zarzalejos iEVP
Bernhard Zimniok iID
SotEU 2017 - Debate on the State of the Union Andrey Kovatchev iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Management, conservation and control measures applicable in the ICCAT Convention area Gabriel Mato iEVP
Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
Evin Incir iS&D
Christian Sagartz iEVP
Drs. B. (Bart) Groothuis (Bron: Website VVD.nl) Bart Groothuis (VVD) iRENEW
Nicolae Ştefănuță iRENEW
Tom Vandenkendelaere iEVP
Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
Sven Simon iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - Harnessing globalisation by 2025 Commission statement Daniel Caspary iEVP
Ioannis Lagos iNI
Andrzej Halicki iEVP

3.

Meer informatie