Commissie-Delors III (1993-1995) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Commissie-Delors III (1993-1995)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Commissie-Delors III 1993-1995

Deze Europese Commissie†i trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995.

De Nederlandse eurocommissaris Hans van de Broek speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen over toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie. Daarnaast was hij sterk betrokken bij de de nauwere betrekkingen tussen de EU en voormalige communistische landen in Oost- en Midden-Europa en voormalige Sovjet-republieken. Zijn Belgische collega Van Miert had veel bemoeienis met het tegengaan van mogelijke schending van concurrentieregels en ongeoorloofde staatssteun en met de toegang van (commerciŽle) zenders tot de kabel.

De Commissie nam initiatieven tot verdere vrijmaking van de telecommunicatiemarkt, tot versoepeling van het internationale betalingsverkeer en tot regulering van veetransporten. Er werden verdere stappen gezet om de financiering van het Europese landbouwbeleid te hervormen.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Bangemann, Martin†i

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij en telecommunicatie

liberaal

Brittan, Leon†i

Verenigd Koninkrijk

betrekkingen met Noord-Amerika, Japan, China, GOS, Midden- en Oost-Europa en handel

conservatief (centrumrechts)

Broek, Hans van den†i

Nederland

externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding

christendemocratisch

Christophersen, Henning†i

Denemarken

economische zaken, financiŽn, monetaire zaken, kredietwezen en investeringen en Eurostat

liberaal

Delors, Jacques†i

Frankrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Deus Pinheiro, Jo„o de†i

Portugal

informatie en relaties met het Europees parlement en lidstaten, voorlichting, cultuur en media en Bureau voor officiŽle publicaties

christendemocratisch

Flynn, PŠdraig†i

Ierland

JBZ en immigratie, sociale zaken en werkgelegenheid

rechts-liberaal

MŠrin GonzŠlez, Manuel†i

Spanje

Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, AziŽ en het Midden-Oosten, en humanitaire hulp

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel†i

Spanje

vervoer, energie en Euratom

conservatief (centrumrechts)

Millan, Bruce†i

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid en cohesie

sociaaldemocratisch

Paleokrassas, Ioannnis†i

Griekenland

milieu

rechts-liberaal

Ruberti, Antonio†i

ItaliŽ

wetenschap, onderzoek, technologische ontwikkeling, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Schmidhuber, Peter†i

Duitsland

begroting, financieel toezicht, antifraudebeleid en cohesiefondsen

christendemocratisch

Scrivener, Christiane†i

Frankrijk

belastingen en douane-unie en consumentenbescherming

liberaal

Steichen, Renť†i

Luxemburg

landbouw

christendemocratisch

Van Miert, Karel†i

BelgiŽ

mededinging, personeel & organisatie, vertaalbureau en automatisering

sociaaldemocratisch

Vanni d'Archirafi, Raniero†i

ItaliŽ

institutionele hervormingen, interne markt, financiŽle diensten, ondernemingen, midden- en kleinbedrijf

partijloos

2.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Marcelino Oreja Aguire†i

Matutes Juan, Abel†i

27 april 1994

conservatief (centrumrechts)

Kandidatuur Europees Parlement