Commissie-Santer (1995-1999) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Commissie-Santer (1995-1999)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Groepsfoto Commissie Santer (1995-1999)
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie†i trad op 25 januari 1995 aan. De Commissie werd op 15 maart 1999 demissionair, omdat de Commissie onder druk van het Europees Parlement opstapte. Reden daarvoor was een rapport van een onafhankelijk comitť waarin de tegen commissielid Edith Cresson geuite beschuldigingen over fraude werden bevestigd. De Franse regering weigerde echter Cresson terug te roepen. Bovendien hadden verschillende fracties in het Europees Parlement geen vertrouwen in een goede afloop. Het was de eerste Europese Commissie die de eindstreep niet haalde en eerder opstapte.

In januari 1999 was door het Europees Parlement de instelling van een onafhankelijk comitť van deskundigen afgedwongen. Dat comitť deed onderzoek naar beschuldigingen over fraude door commissieleden†i en bracht op 15 maart 1999 rapport uit. Alleen de beschuldigingen tegen Cresson bleken gegrond, al waren ook door andere commissieleden regels overtreden. Tot november 1999 bleef de Commissie aan met de Spaanse sociaaldemocraat Manuel MarŪn als interim-voorzitter.

Tijdens de zittingstermijn van deze Commissie speelde onder meer de kwestie van uitzendrechten voor sportwedstrijden en waren er diverse procedures vanwege ongeoorloofde staatssteun en ongewenste concentraties door fusies van bedrijven. Er werden samenwerkingsakkoorden gesloten met onder meer GeorgiŽ en Azerbeidzjan en er werd steun verleend aan voormalige Sovjetrepublieken. Ook werden stappen gezet om de toetreding van tien landen tot de Europese Unie mogelijk te maken. EU-commissaris Bonino had veel bemoeienis met de humanitaire gevolgen van conflicten in voormalig JoegoslaviŽ, Afghanistan en in diverse Afrikaanse landen.

EU-commissaris Thibault de Silguy speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van invoering van de euro. Er werden initiatieven genomen op het gebied van fraudebestrijding, het tegengaan van vrouwenhandel, schonere auto's en vrije handel met onder meer de Verenigde Staten.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Bangemann, Martin†i

Duitsland

industrie, informatie en telecommunicatie

liberaal

Bjerregaard, Ritt†i

Denemarken

milieu en nucleaire veiligheid

sociaaldemocratisch

Bonino, Emma†i

ItaliŽ

gezondheidszorg, consumentenbescherming, visserij en humanitaire hulp

links-liberaal

Brittan, Leon†i

Verenigd Koninkrijk

betrekkingen met Noord-Amerika, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland, Japan, China, Hong Kong, Macao en Korea en handel

conservatief (centrumrechts)

Broek, Hans van den†i

Nederland

betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Turkije, Cyprus, Malta en andere Europese landen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, mensenrechten en externe diplomatieke missies, alsmede uitbreiding van de Europese Unie

christendemocratisch

Cresson, …dith†i

Frankrijk

onderzoek, wetenschap, technologie, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Deus Pinheiro, Joao de†i

Portugal

betrekkingen met Afrika, het CaraÔbisch gebied en landen in de Stille Zuidzee (incl. ontwikkelingshulp)

christendemocratisch

Fischler, Franz†i

Oostenrijk

landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

christendemocratisch

Flynn, PŠdraig†i

Ierland

sociale zaken en werkgelegenheid

liberaal

Gradin, Anita†i

Zweden

JBZ, immigratie, relaties met de Ombudsman, financiŽle controle en fraudebestrijding

sociaaldemocratisch

Kinnock, Neil†i

Verenigd Koninkrijk

vervoer (inclusief trans-Europese netwerken)

sociaaldemocratisch

Liikanen, Errki†i

Finland

begroting, personeel & organisatie, vertaalbureau en automatisering

sociaaldemocratisch

MarŪn GonzŠlez, Manuel†i

Spanje

Mediterrane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, AziŽ (uitgezonderd Japan, China, Hong Kong, Korea, Macao en Taiwan) en het Midden-Oosten, en ontwikkelingssamenwerking

sociaaldemocratisch

Monti, Mario†i

ItaliŽ

interne markt, financiŽle diensten en financiŽle integratie, douane en belastingen

partijloos

Oreja Aguirre, Marcelino†i

Spanje

betrekkingen met het parlement en met lidstaten, mediabeleid en cultuur, institutionele vraagstukken en Bureau voor officiŽle publicaties

conservatief (centrumrechts)

Papoutsis, Christos†i

Griekenland

energie, Euratom, midden- en kleinbedrijf en toerisme

sociaaldemocratisch

Santer, Jacques†i

Luxemburg

voorzitter

christendemocratisch

Thibault de Silguy, Yves†i

Frankrijk

economische zaken, financiŽn, kredietwezen en investeringen en Eurostat

rechts-liberaal

Van Miert, Karel†i

BelgiŽ

mededinging

sociaaldemocratisch

Wulf-Mathies, Monika†i

Duitsland

regionaal beleid

sociaaldemocratisch