Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Emancipatiebeleid

maandag 5 december 2022

Bij dossiers 30420 - Emancipatiebeleid, 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid en 34843 - Seksuele intimidatie en geweld en wetsvoorstellen 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 en 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Education, Culture and Science (OCW)