36200 VIII NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 2022 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 19 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 117 moties ingediend.

4.

Documenten

(580 stuks)

2 20 september 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST36200VIII1
Voorstel van wet
 
2 20 september 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST36200VIII2
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2022, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST36200VIII3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.