34843 - Seksuele intimidatie en geweld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Seksuele intimidatie en geweld

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties ingediend.

3.

Documenten

(79 stuks)

2 24 november 2017, brief, nr. 1     KST348431
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over seksuele intimidatie op de werkvloer en reactie op het verzoek van het lid Kuiken over het bericht dat er nog veel meer problemen zijn bij de zedenpolitie
 
2 20 december 2017, brief, nr. 2     KST348432
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Diertens over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
 
2 14 februari 2018, brief, nr. 3     KST348433
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.