Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 18 augustus 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is O.C. (Ockje) Tellegen. Ondervoorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is mw. E.C.E. de Kler.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Azarkan Msc, Drs. F.DENK
3Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
4Beertema, H.J.PVV
5Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
6Bergkamp, Drs .V.A.D66
7Bisschop, Dr. R.SGP
8Bosma, Drs. M.PVV
9Bruins, Dr. E.E.W.CU
10El Yassini, Z.VVD
11Futselaar, Drs. F.W.SP
12Heerema, R.J.VVD
13Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
14Kops, A.PVV
15Kuik, Mr. A.CDA
16Kwint, Drs. J.P.SP
17Meenen, Drs. P.H. vanD66
18Molen, H. van derCDA
19Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
20Rog, M.R.J.CDA
21Sazias, L.50PLUS
22Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
23Tellegen, Drs. O.C.VVD
24Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
25Westerveld, Drs. E.M.GL

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Alkaya, M.SP
2Asscher, Dr. L.F.PvdA
3Beckerman, Dr. S.M.SP
4Belhaj, S.D66
5Brenk MSc, C.M. van50PLUS
6Antje DiertensDiertens, A.E.D66
7Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
8Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
9Hiddema, Mr. Th.U.FVD
10Jong, L.W.E. dePVV
11Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
12Maeijer MA, V.PVV
13Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
14Ouwehand, E.PvdD
15Özütok, Drs. N.GL
16Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
17Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
18Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
19Afbeelding Schonis, Mr.ing. R.A.J.Schonis, Mr.ing. R.A.J.D66
20Stoffer, Ir. Ch.SGP
21Veldman, Drs. H.S.VVD
22Wiersma, Drs. A.D.VVD
23Yesilgöz-Zegerius, D.VVD