Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is O.C. (Ockje) Tellegen. Ondervoorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is mw. E.C.E. de Kler.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
3Beertema, H.J.PVV
4Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
5Bergkamp, Drs .V.A.D66
6Bisschop, Dr. R.SGP
7Bosma, Drs. M.PVV
8Bruins, Dr. E.E.W.CU
9El Yassini, Z.VVD
10Futselaar, Drs. F.W.SP
11Heerema, R.J.VVD
12Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
13Kops, A.PVV
14Kuik, Mr. A.CDA
15Kwint, Drs. J.P.SP
16Meenen, Drs. P.H. vanD66
17Molen, H. van derCDA
18Paternotte, J.M.D66
19Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
20Rog, M.R.J.CDA
21Sazias, L.50PLUS
22Bart SmalsSmals, Drs. B.M.G.VVD
23Tellegen, Drs. O.C.VVD
24Westerveld, Drs. E.M.GL
25Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Alkaya, M.SP
3Asscher, Dr. L.F.PvdA
4Beckerman, Dr. S.M.SP
5Belhaj, S.D66
6Brenk MSc, C.M. van50PLUS
7Antje DiertensDiertens, A.E.D66
8Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
9Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Hiddema, Mr. Th.U.FVD
11Jong, L.W.E. dePVV
12Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
13Maeijer MA, V.PVV
14Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
15Ouwehand, E.PvdD
16Özütok, Drs. N.GL
17Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
18Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
19Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
20Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
21Stoffer, Ir. Ch.SGP
22Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
23Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD