Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 20 mei 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 20 mei 2021
Document­datum 20-05-2021
Publicatie­datum 20-05-2021
Kenmerk C.J.M. Roovers 2021A00879 11
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 20 mei 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

33

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

18

 

SZW

i.v.m. agendapunt

6

 

VWS

i.v.m. agendapunt

33

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 mei

2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei

2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers -

20 mei 2021

Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021 -2021Z07200

Besluit:    Voor kennisgeving aangenomen

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers -

20 mei 2021

Verzoek griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om voorafgaand aan het commissiedebat IVD gesprekken in te plannen met de Evaluatiecommissie Wiv, de AIVD, de CTIVD en de TIB. De gesprekken zullen worden ingepland op woensdagmiddag 2 juni 2021 - 2021Z08494 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers -

20 mei 2021

Verzoek griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om, nog voor het zomerreces 2021, met de vice-President, de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak en de secretaris van de Raad van State een gesprek in te plannen over het Jaarverslag 2020 van de Raad en het benoemingenbeleid van de Raad - 2021Z08496

Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.

Koerhuis (VVD) - 19 mei 2021

Verzoek om een commissiedebat Bouwen voor eind juni 2021 - 2021Z08279 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.

Koerhuis (VVD) - 19 mei 2021

Verzoek om een technische briefing Bouwen voorafgaand aan het commissiedebat Bouwen - 2021Z08280 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

 
 • 2. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 

Binnenlandse Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2021

Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden - 35570-VII-98

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van de vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof van 18 maart 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 april 2021

Openbaarmaking van de vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof van 18 maart 2021 - 34293-119

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de heer en mevrouw W.B. m.b.t. het bezwaar tegen opzet en uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 april 2021

Afschrift van het antwoord aan de heer en mevrouw W.B. m.b.t. het bezwaar

Besluit:

tegen opzet en uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 - 35165-39

Desgewenst betrekken bij het commissiedebat Verkiezingen

 • 6. 
  Agendapunt:

5 mei Bevrijdingsdag

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 april 2021

5 mei Bevrijdingsdag - 34430-19

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

SZW

 • 7. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) - 35823

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 3 juni 2021 te 14:00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Openbaar jaarverslag AIVD 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2021

Openbaar jaarverslag 2020 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) - 30977-159

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat IVD op 9 juni 2021.

De commissie herbevestigt haar besluit om de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingen- en de Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer uit te nodigen voor het commissiedebat IVD d.d. 9 juni 2021

 • 9. 
  Agendapunt:

Self-assessment risicoanalyse integriteit kandidaat-bewindspersonen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2021

Self-assessment risicoanalyse integriteit kandidaat-bewindspersonen - 28844227

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Integriteit.

 • 10. 
  Agendapunt:

Aankondiging wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2021

Aankondiging wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis - 35620-8

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Aangezien het nog te ontvangen wetsvoorstel een spoedeisend karakter heeft, besluit de commissie om de inbrengtermijn voor het Verslag vast te stellen op 1 week na ontvangst van het wetsvoorstel.

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 1 week na de datum van indiening van het wetsvoorstel.

 • 11. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie resultaten Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en grenseffecten in IAK

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2021

Kabinetsreactie resultaten Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en grenseffecten in IAK - 32851-72

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat over Grensoverschrijdende samenwerking.

 • 12. 
  Agendapunt:

Grenstesten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2021

Stand van zaken grenstesten - 25295-1175

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat over Grensoverschrijdende samenwerking.

 • 13. 
  Agendapunt:

Introductie nieuw model identiteitskaart en nieuw model paspoort

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 mei 2021

Introductie nieuw model identiteitskaart en nieuw model paspoort - 25764-132

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de

 

Paspoortwet (TK 35552 - (R2148)) die reeds voor plenaire behandeling is aangemeld.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Provincie Fryslan te Leeuwarden d.d. 3 februari over "Aangenomen motie van treurnis aan de Europese Commissie over het afwijzen van het 'Minority Safepack Initiative'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2021

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Provincie Fryslan te Leeuwarden d.d. 3 februari over "Aangenomen motie van treurnis aan de Europese Commissie over het afwijzen van het 'Minority Safepack Initiative' -22112-3102

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat over de Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

 • 15. 
  Agendapunt:

Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 mei 2021

Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's - 28362-56

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat over het rapport van de Staatscommissie Parlementair stelsel.

Besluit:

Voorafgaand aan het commissiedebat over het rapport van de Staatscommissie Parlementair stelsel zal er een schriftelijke vragenronde worden georganiseerd.

 • 16. 
  Agendapunt:

Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2021

Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos - 31475-26

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 9 juni 2021 te 14:00 uur.

 • 17. 
  Agendapunt:

Governance Project Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 mei 2021

Governance Project Renovatie Binnenhof - 34293-120

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Renovatie Binnenhof

 • 18. 
  Agendapunt:

Herziening scenario Herbouw Digipoort (Programma SAMEN)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 mei 2021

Herziening scenario Herbouw Digipoort (Programma SAMEN) - 26643-757

Besluit:

Aanhouden totdat afstemming met cie. DiZa heeft plaatsgevonden over portefeuilleverdeling

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 19. 
  Agendapunt:

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding - 35300-VII-128

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 9 juni 2021 te 14.00 uur.

 • 20. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afronding strategisch programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 april 2021

Afronding strategisch programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453533

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Woningcorporaties

 • 21. 
  Agendapunt:

Transparantie in het koopproces

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 april 2021

Transparantie in het koopproces - 32847-742

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 22. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 april 2021

Antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330) - 27926-339

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van nadere vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 mei 2021 te 14.00 uur

 • 23. 
  Agendapunt:

Voortgang Omgevingswet april 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2021

Voortgang Omgevingswet april 2021 - 33118-188

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 24. 
  Agendapunt:

Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2021

Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg - 32847743

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Discriminatie d.d. 30 juni 2021 (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat Discriminatie op de woningmarkt

 • 25. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (Kamerstuk 32847-717)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2021

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) - 32847-745

Besluit:

Het verslag van het schriftelijk overleg zal plenair worden aangemeld voor een tweeminutendebat, op verzoek van het lid Koerhuis

 • 26. 
  Agendapunt:

Voornemen tot verduidelijking artikel 21d van de Woningwet t.b.v. de vestiging van hypothecaire zekerheidsrechten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 april 2021

Voornemen tot verduidelijking artikel 21d van de Woningwet t.b.v. de vestiging van hypothecaire zekerheidsrechten - 32847-744

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 27. 
  Agendapunt:

Afschrift van de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2021

Afschrift van de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek - 2021Z07286

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 28. 
  Agendapunt:

Nadere informatie over de derde ronde proeftuinen en middelen van het Programma Aardgasvrije Wijken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2021

Nadere informatie over de derde ronde proeftuinen en middelen van het Programma Aardgasvrije Wijken - 32847-746

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 29. 
  Agendapunt:

Maandrapportage april 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2021

Maandrapportage april 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-189

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 30. 
  Agendapunt:

Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2021

Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen - 35570-VII-99

Besluit:

Agenderen voor een commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten m.b.t. standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

Besluit:

De fracties van Bij1 en VVD komen met een voorstel voor een in te plannen rondetafelgesprek voorafgaand aan het commissiedebat

 • 31. 
  Agendapunt:

Interdepartementale beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening "Van woorden naar daden, over de governance van de ruimtelijke ordening"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 mei 2021

Interdepartementale beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening "Van woorden naar daden, over de governance van de ruimtelijke ordening" - 34682-82

Besluit:

Aanhouden in afwachting van een kabinetsstandpunt

 • 32. 
  Agendapunt:

Overig

Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 23 april 2021

Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35741-5

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020

Zaak:

Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 11 mei 2021

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020 - 35743

Besluit:

Agenderen voor een gesprek met de Nationale ombudsman over het

Jaarverslag 2020 en de minister BZK om een kabinetsstandpunt vragen.

Volgcommissie(s):

VWS, DEF

 • 34. 
  Agendapunt:

Rondetafelgesprek Transparantie bij het bieden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 17 mei 2021

Besluit:

Rondetafelgesprek Transparantie bij het bieden - 2021Z08064

De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek voor het zomerreces over de Transparantie bij het bieden op woningen.

Planning der werkzaamheden

 • 35. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

18, 19 en 20 mei (week 20)

 • Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
 • VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
 • VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)
 • Tweeminutendebat Acties lood in drinkwater (27 625, nr. 526)
 • 35 548 (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

25, 26 en 27 mei (week 21)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

 • 35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

1, 2 en 3 juni (week 22)

 • 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

15, 16 en 17 juni (week 24)

 • 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

Te agenderen debatten

 • 1. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 8. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 23. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 35. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 63. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 65. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 71. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 88. 
  Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 3. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 23. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)

(minister BZK)

 • 36. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 40. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 49. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 • 36. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 20-05-2021 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming [Inventarisatie] Thema's kennisagenda 2021

do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35785)

do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)

do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 35786)

di 25-05-2021 17.00 - 17.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie inwerkprogramma cie-BiZa

do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 35790)

do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)

do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (TK 35789)

do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (29362-290)

do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 03-06-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Wonen en Corona do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772) do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729) do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741) wo 09-06-2021 15.00 - 19.00 Commissiedebat IVD

do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 17-06-2021 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 37. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat BRP

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat E-id Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit

Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Commissiedebat NOVI Commissiedebat Omgevingswet

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

 • 38. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Commissiedeba Rijksvastgoed

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Sociaal Domein

Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd) Commissiedebat Verkiezingen

Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t.

het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Commissiedebat Wet normering topinkomens

Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Commissiedebat Woningbouwopgave

Commissiedebat Woningcorporaties

Commissiedebat Woonoverlast

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2021A00879

11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.