35570 VII NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 55 moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(257 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, nr. 1     KST35570VII1
Voorstel van wet
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, nr. 2     KST35570VII2
Memorie van toelichting
 
2 15 september 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST35570VII3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.