Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 7 maart 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 7 maart 2019
Document­datum 07-03-2019
Publicatie­datum 07-03-2019
Kenmerk C.J.M. Roovers 2018A05639 10
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 7 maart 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

11, 32

 

EU

i.v.m. agendapunt

5, 13, 29

 

EZK

i.v.m. agendapunt

26

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 11, 32

 

OCW

i.v.m. agendapunt

6, 7, 33

 

SZW

i.v.m. agendapunt

6, 33

 

VWS

i.v.m. agendapunt

6

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 maart

2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019

Zaak:    Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019 - 2019Z00361

Besluit:    De commissie besluit om het algemeen overleg Digitale overheid in te gaan

plannen. De convocatie van deze activiteit wordt u z.s.m. toegezonden. Aan de hand van de agenda zal de tijdsduur van het AO worden bepaald.

Besluit:    De commissie besluit om het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst in te

gaan plannen. De convocatie van deze activiteit wordt u z.s.m. toegezonden. Aan de hand van de agenda zal de tijdsduur van het AO worden bepaald.

Besluit:    De commissie stemt in het met voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om de

minister van BZK opnieuw te rappelleren over de handhaving van het kraakverbod.

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

 
 • 3. 
  Agendapunt:

34683 Bekrachtiging voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2019

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet -34683-16

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2019

Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak' - 35000-VII-88

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (in te plannen nadat het door de minister van BZK voorgenomen nader onderzoek/advies zal zijn ontvangen).

 • 5. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen - 32752-54

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen dd. 4 april 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 6. 
  Agendapunt:

Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie - 30950-161

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie d.d. 14 februari 2019. SZW, J&V, OCW, VWS

 • 7. 
  Agendapunt:

Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) -19 december 2018

Besluit:

Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA) - 2018Z24225

De commissie zal via e-mail voorstellen voor sprekers bij de leden inventariseren.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 8. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-29)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-32

Besluit:

Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst

 • 9. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 15 februari 2019 Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers - 35144

Besluit:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zijn ontvangen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Voortgang Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Voortgang Huis voor klokkenluiders - 33258-39

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel van het lid Van Raak om achtereenvolgens: - een besloten gesprek te voeren met de Voorzitter van het Huis; - een besloten gesprek te voeren met de heer Ruys over zijn rapport inzake het functioneren van het Huis; - een openbaar algemeen overleg te voeren met de minister van BZK. (zie ook agendapunt 36)

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren (Kamerstuk 34950-VI-12)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren - 35000-VII-90

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

J&V, DEF

 • 12. 
  Agendapunt:

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 februari 2019

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - 35000-B-8

Besluit:

De minister vragen wanneer de Kamer de uitwerking van de Agenda ruimte in regels (i.z. de Wgr) zal ontvangen. Vervolgens zal het onderwerp worden geagendeerd voor een algemeen overleg.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (Kamerstuk 35078-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook -35078-26

Besluit:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg over desinformatie en digitale inmenging d.d. 20 februari 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 14. 
  Agendapunt:

Voornemens Wet op de lijkbezorging

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 januari 2019

Voornemens Wet op de lijkbezorging - 30696-44

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg op maandag 15 april van 14.00 uur tot 18.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Procedure tot herziening van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Procedure tot herziening van de Grondwet - 31570-35

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de herzieningsprocedure van de Grondwet en over onderdelen van het Kiesrecht.

 • 16. 
  Agendapunt:

Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer - 31142-88

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de herzieningsprocedure van de Grondwet en over onderdelen van het Kiesrecht.

 • 17. 
  Agendapunt:

Monitor Open Standaarden 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Monitor Open Standaarden 2018 - 26643-595

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Digitale overheid.

 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 februari 2019

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO) - 33136-22

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35000-VII-92

Besluit:

Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

 • 20. 
  Agendapunt:

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van

Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) - 35000-IIA-5

Besluit:

Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

 • 21. 
  Agendapunt:

Tweede rapportage Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2019

Tweede rapportage Renovatie Binnenhof (herdruk) - 34293-50

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof d.d. 7 maart 2019.

 • 22. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen (Kamerstuk 27926303)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen - 27926-308

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 6 maart 2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht - 32847-469

Besluit:

Betrekken bij dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers, aangevraagd door het lid Beckerman (SP).

 • 24. 
  Agendapunt:

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren - 28325-187

Besluit:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren d.d. 20 februari 2019.

 • 25. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 september 2018

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties - 35022

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 35022-5

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Nota van wijziging - 35022-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 26. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens - 32813-287

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

EZK

 • 27. 
  Agendapunt:

Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet - 32847-470

Besluit:

De brief wordt behandeld in het kader van de procedure die is vermeld onder agendapunt 35.

 • 28. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) - 32127-233

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 maart 2019 te 14.00 uur

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voorhangprocedure eindigt op 22 maart 2019.

 • 29. 
  Agendapunt:

Overig

Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) -12 februari 2019

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte - 2019Z02626

De rapporteur onder dankzegging van zijn taken ontheffen.

EU

 • 30. 
  Agendapunt:

Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 8 februari 2019

Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid -2019Z02464

Besluit:

Reeds betrokken bij het rondetafelgesprek inzake het voorkomen van mislukte ICT-projecten bij de overheid d.d. 13 februari 2019.

 • 31. 
  Agendapunt:

[EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 15 februari 2019

[EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging -

2019Z03039

Besluit:

Reeds betrokken bij het rondetafelgesprek d.d. 20 februari 2019 en het algemeen overleg d.d. 21 februari over desinformatie en digitale inmenging.

 • 32. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde - 35000-VII-91

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

Noot:

De opmerkingen/aanbevelingen die betrekking hebben op de Tweede Kamer kunnen aan de orde komen bij de behandeling van de Raming voor 2020.

Volgcommissie(s):

J&V, DEF

 • 33. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 27 februari 2019

Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur - 2019Z03864

Besluit:

Betrekken bij het rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur d.d. 7 maart 2019.

Volgcommissie(s):

OCW, SZW

 • 34. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 maart 2019

Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel -2019Z04144

Besluit:

De commissie heeft een voorbereidingsgroep ingesteld die bestaat uit de leden: Ziengs (vz.), Van Gent (VVD), Sneller (D66), Özütok (GroenLinks) en Van Raak (SP)

 • 35. 
  Agendapunt:

Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van

14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 5 maart 2019

Besluit:

Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden) - 2019Z04148

De commissie heeft besloten om een technische briefing in te plannen over de behandeling van de evaluatie Woningwet en het Huurakkoord.

Besluit:

De commissie heeft besloten om een feitelijke vragenronde in te plannen over dit onderwerp.

Besluit:

De commissie heeft besloten om een algemeen overleg over dit onderwerp in te plannen. De convocatie van deze activiteit ontvangt u zo spoedig mogelijk

 • 36. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 21 februari 2019

Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van

Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders. -2019Z03522

Besluit:

De commissie besluit een besloten gesprek te organiseren met de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

Besluit:

Besluit:

De commissie besluit om een besloten gesprek te organiseren met dhr. Ruys

De commissie besluit om een algemeen overleg te organiseren met de minister van BZK

 • 37. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om het algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen met 2 a 3 weken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) -7 maart 2019

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om het algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen met 2 a 3 weken - 2019Z04475

Besluit:

De commissie stemt in om het algemeen overleg Nationale omgevingsvisie dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen naar een later te bepalen tijdstip.

 • 38. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om voorafgaand aan de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) een technische briefing te organiseren en de inbrengdatum voor het verslag uit te stellen naar eind maart

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 7 maart 2019

Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om voorafgaand aan de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) een technische briefing te organiseren en de inbrengdatum voor het verslag uit te stellen naar eind maart - 2019Z04485

Besluit:

De commissie stemt in met het verzoek om een technische briefing te organiseren over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133).

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om de inbrengdatum voor het Verslag (staat gepland op 21 maart 2019) uit te stellen naar een datum nadat de briefing heeft plaatsgevonden.

 • 39. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een brief te vragen aan de minister BZK met een actualisatie van de brief van 15 oktober 2018 over de stand van zaken ten aanzien van de Ondersteunende software verkiezingen (OSV). In de brief zou de minister ook moeten ingaan op de resultaten van de verkenning over de wenselijke verantwoordelijkheidstoedeling voor de OSV, nu die kennelijk niet meer uitsluitend bij de Kiesraad ligt en op de conclusies die zij aan de onderzoeksresultaten wil verbinden.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 7 maart 2019

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een brief te vragen aan de minister BZK met een actualisatie van de brief van 15 oktober 2018 over de stand van zaken ten aanzien van de Ondersteunende software verkiezingen (OSV). In de brief zou de minister ook moeten ingaan op de resultaten van de verkenning over de wenselijke verantwoordelijkheidstoedeling voor de OSV, nu die kennelijk niet meer uitsluitend bij de Kiesraad ligt en op de conclusies die zij aan de onderzoeksresultaten wil verbinden. - 2019Z04492

Besluit:

De commissie gaat akkoord met het voorstel van het lid Van der Molen de minister in een brief mee te delen dat de commissie graag uiterlijk 18 maart a.s. een actualisatie ontvangt van de brief van 15 oktober 2018 over de stand van zaken ten aanzien van de Ondersteunende software verkiezingen (OSV). In de brief zou de minister ook moeten ingaan op de resultaten van de verkenning over de wenselijke verantwoordelijkheidstoedeling voor de OSV, nu die kennelijk niet meer uitsluitend bij de Kiesraad ligt en op de conclusies die zij aan de onderzoeksresultaten wil verbinden.

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de brief van de minister BZK over wanhopige woningzoekenden die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus te betrekken bij het algemeen overleg Woonfraude

 • 40. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 7 maart 2019

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de brief van de minister BZK over wanhopige woningzoekenden die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus te betrekken bij het algemeen overleg Woonfraude - 2019Z04498 De commissie stemt in met het voorstel om de brief van de minister BZK over wanhopig woningzoekenden, die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus, te betrekken bij het algemeen overleg Woonfraude.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2018A05639

10

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.