Verklaring van commissaris Thyssen over de 25e verjaardag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 23 januari 2019.

Dit jaar viert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk i (EU-OSHA) in Bilbao zijn 25e verjaardag. Ter gelegenheid van deze viering zei Marianne Thyssen i, commissaris voor Werkgelegenheid i, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:

"Dankzij Europese wetgeving en de voortdurende inspanningen van het EU-OSHA de voorbije vijfentwintig jaar zijn onze werkplekken vandaag veiliger, gezonder en productiever. Europa is op dit gebied een pionier en sommige Europese normen inzake veiligheid en gezondheid op het werk behoren tot de strengste ter wereld. Wij pakken beroepskanker aan, de grootste moordenaar op de werkplek. Wij hebben het aantal werknemers dat bij een arbeidsongeval om het leven is gekomen met bijna 25 % doen dalen, en het aantal werknemers dat melding maakt van gezondheidsproblemen met 10 %. Het EU-OSHA heeft hierin een cruciale rol gespeeld, net zoals de sociale partners die nauw betrokken waren om onze inspanningen aan de realiteit van ondernemingen aan te passen.

De Europese pijler van sociale rechten staat voor steun op het hoogste politieke niveau om werkplekken in Europa veiliger en gezonder te maken, en onder mijn mandaat heb ik concrete voorstellen op tafel gelegd om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende chemische stoffen. Wij zullen ons werk verderzetten om van Europa een betere plek te maken, waar alle Europese werknemers dag na dag veilig en gezond thuiskomen na het werk."

Achtergrond

De veiligheid en gezondheid van de werknemers in de EU beschermen, is een topprioriteit voor deze Commissie. De EU is een koploper op het gebied van hoge normen voor de bescherming van werknemers. Om daarmee door te gaan heeft de Commissie sinds het begin van dit mandaat reeds drie herzieningen van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia gepresenteerd. Door nieuwe of strengere blootstellingswaarden in te voeren voor 22 kankerverwekkende chemische stoffen op de werkplek zullen de komende 50 jaar meer dan 100 000 levens worden gered en zullen meer dan 20 miljoen werknemers in Europa beter worden beschermd. Voorts is de Commissie in januari 2017 gestart met een tweejarig programma voor het actualiseren van de EU-wetgeving inzake veiligheid en gezondheid. Dat programma heeft tot doel het EU-kader inzake veiligheid en gezondheid toekomstbestendig te maken, een gelijk speelveld in de hele EU te creëren en naleving en handhaving in de praktijk te verbeteren.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid, ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie en organiseert bewustmakingscampagnes in heel Europa. Het agentschap, dat in 1994 door de Europese Unie werd opgericht en gevestigd is in Bilbao, Spanje, brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de regeringen van de lidstaten en werkgevers- en werknemersorganisaties alsook vooraanstaande deskundigen uit elk van de EU-lidstaten en daarbuiten samen.

Meer informatie

Persbericht: Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen: verklaring van commissaris Thyssen naar aanleiding van het akkoord tussen de EU-instellingen

Persbericht: Commissie lanceert nieuw initiatief voor verbetering gezondheid en veiligheid van werknemers

Factsheet (EN): De sociale prioriteiten van de Commissie-Juncker

Volg EU-OSHA op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of meld u aan voor de maandelijkse OSHmail-nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden voor regelmatige nieuwsupdates en informatie van het EU-OSHA via RSS feeds.

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/19/547

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail