'Gezond werk is werk zonder stress!': meer dan 60 organisaties uit heel Europa nemen deel aan de campagne 2014-2015 van EU-OSHA

Met dank overgenomen van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) i, gepubliceerd op woensdag 18 juni 2014.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk i (EU-OSHA) heeft vandaag de eerste golf van officiële campagnepartners bekendgemaakt van de EU-campagne 2014-2015, 'Gezond werk is werk zonder stress!' (#EUmanagestress). De campagnepartners zijn afkomstig uit diverse sectoren in heel Europa en omvatten onder meer federaties van werkgevers- en werknemersorganisaties, technologieplatforms, niet-gouvernementele organisaties en multinationale ondernemingen. Deze worden ondersteund door de mediapartners van de campagne, die het belang van het beheren van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's zullen communiceren.

De campagne is de jongste telg in een reeks campagnes onder de overkoepelende titel 'Een gezonde werkplek'. Deze campagnes worden gecoördineerd in meer dan dertig landen en worden erkend als 's werelds omvangrijkste campagnes op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Stress, het onderwerp van de campagne voor 2014-2015, is het op een na vaakst gerapporteerde werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa en wordt gezien als de oorzaak van meer dan de helft van alle verloren werkdagen. De campagnepartners zijn zich bewust van de positieve effecten die het aanpakken van psychosociale problemen kan hebben op de totale bedrijfsprestaties, met name in het kader van langetermijnduurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zullen het goede voorbeeld geven en andere organisaties aansporen om ook over te gaan tot het beheren van stress.

De directeur van EU-OSHA, dr. Christa Sedlatschek, stelt dat de grote verscheidenheid aan officiële campagnepartners van cruciaal belang is voor het succes van de campagne. "Deze organisaties hebben allemaal iets gemeen: het beheer van stress en psychosociale risico's ligt hun heel na aan het hart. Onze officiële partners vormen een geëngageerde groep van Europese leiders op het gebied van het beheer van werkgerelateerde stress en zullen helpen om de campagneboodschap over te brengen dat psychosociale risico's op dezelfde praktische, systematische wijze kunnen worden beheerd als andere veiligheids- en gezondheidsrisico's. Hun input is essentieel om de campagne in de verschillende sectoren en geografische gebieden tot op de werkvloer te coördineren."

De voordelen van het partner zijn gaan verder dan alleen een grotere zichtbaarheid en een beter profiel wat maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft. Campagnepartners krijgen de kans om ten volle aan netwerkactiviteiten en de uitwisseling van ervaringen deel te nemen en komen, voor het eerst, in aanmerking voor de Award voor goede praktijken voor officiële campagnepartners.

Ook kunnen officiële campagnepartners initiatieven op het gebied van OSH-benchmarking ontplooien, een van de meest aantrekkelijke activiteiten van de vorige campagne. Tijdens de campagne zullen overal in Europa workshops over benchmarking worden gehouden om partners de mogelijkheid te bieden goede praktijken te delen. De eerste workshop, waarbij Heineken als gastheer optreedt, zal op 2 juli 2014 in Amsterdam worden gehouden en zal betrekking hebben op een essentieel onderwerp: leiderschap op het gebied van OSH.

De partners verbinden zich er van hun kant toe om via alle mogelijke communicatiekanalen informatie over de campagne te verspreiden en te publiceren. Partners kunnen evenementen en activiteiten organiseren of video's of multimedia-dvd's over goede praktijken produceren. Zo zal de Europese Vereniging van nationale productiviteitscentra (European Association of National Productivity Centres) dit jaar een seminar over de relatie tussen stress en productiviteit organiseren, terwijl de Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden (CESI) van plan is een standpuntnota aan te nemen die kan worden gebruikt om bij de Europese instellingen te lobbyen voor meer aandacht voor het beheer van stress op het werk.

De vorige campagne, over risicopreventie, kon profiteren van de kennis en inzet van uiteindelijk 87 officiële partners, die allemaal betrokken waren bij het verspreiden van de campagneboodschap door middel van trainingen, coaching, workshops, seminars en conferenties. Zo focuste Toyota Material Handling Europe zich tijdens de campagne op de ontwikkeling van onderzoek, opleiding, de uitwisseling van ideeën en deskundigheid op het gebied van risicopreventie.

EU-OSHA moedigt alle Europese en multinationale organisaties ertoe aan officieel campagnepartner te worden. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde voor de werving van campagnepartners, die loopt tot 31 oktober.

Officiële campagnepartners 2014-2015: Acciona Energía; AIRBUS GROUP; Allergan Pharmaceuticals; ArcelorMittal Distribution Solutions SA; Baxter; Behavioural Science Technology International (BSTI); BUSINESSEUROPE; Capital Safety Group; CEOC International; Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI); Delphi; Edenred; EDF; Electrocomponents plc; EuroHealthNet; European Academy of Occupational Health Psychology; European Aggregates Association (UEPG); European Association of National Productivity Centres (EANPC); European Association of Paritarian Institutions (AEIP); European Brain Council; European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services (CEEP); European Chemical Transport Association (ECTA); European Cockpit Association; European Construction Industry Federation (FIEC); European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF); European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT); European Federation of National Maintenance Societies; European Industrial Gases Association (AISBL); European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH); European Network for Workplace Health Promotion; European Operating Room Nurses Association (EORNA); European Safety Federation; European Solvents Industry Group (ESIG); European Technology Platform on Industrial Safety; European Trade Union Committee for Education (CSEE-ETUCE); European Trade Union Confederation (ETUC); European Transport Safety Council; European Transport Workers’ Federation; European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-VRi); European Work Hazards Network (EWHN); FCC Citizen Services; Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP); Federation of European Ergonomic Societies (FEES); Federation of European Risk Management Associations (FERMA); Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU); Gamesa Corporación Tecnológica; General Electric; Heineken International; HEWLETT-PACKARD; Iberdrola; Ideal Standard International; INDUSTRIALL; Intel International BV; International Federation of Musicians; International Institute of Risk and Safety Management; International Safety and Health Construction Co-ordinators’ Organisation (ISHCCO); LEGO Group; Medicover; OMV; Partnership for European Research on Occupational Health and Safety (PEROSH); ProCME Group; PSYA; Siemens AG; Sofidel; Syndex; Toyota Material Handling Europe; TRW Automotive; Union Internationale des Entrepreneurs de Peinture (UNIEP).

Officiële mediapartners 2014-2015: Aragon Valley (ES); Aufbruch und Wandel. Das Demografieblog (DE); Bezpečná Práca (SK); CBS e-Magazine (CY); Das Büro (DE); Ergonoma Journal (FR); euroXpress (ES); Face au Risque (FR): Formación de Seguridad Laboral (ES); Health & Safety Times (IE); HMS-magasinet (NO); ISSA Mining Newsletter (DE); MaintWorld magazine (FI); ppe.org (UK); Prevent (BE); Préventica (FR); Promotor BHP (PL); PuntoSicuro (IT); Quotidiano Sicurezza (IT); Revista "segurança" (PT); Safety Management (UK).

Links:

Een officiële campagnepartner worden

Verslag van de bijeenkomst van partners van de campagne 'Gezond werk is werk zonder stress!'

Het beheren van stress is zakelijk gezien zinvol