Belangrijkste thema's en media-evenementen 12‑18 november 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 9 november 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Algemene Zaken (art. 50), 12 november 2018

De EU-27-ministers zullen de stand van de brexit­onderhandelingen bespreken.

Raad Algemene Zaken, 12 november 2018

De Raad zal de voorbereidingen voor de Europese Raad van december starten, het volgende meerjarig financieel kader bespreken, zijn jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat houden en zich opnieuw buigen over de procedures op grond van artikel 7, lid 1, VEU, ten aanzien van Polen en Hongarije.

De ministers zullen ook uiteenzettingen krijgen over de routekaart voor het Europees Semester 2019, het werkprogramma van de Commissie voor 2019 en het pakket subsidiariteit van de Commissie.

Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), 16 november 2018

De Raad zal de onderhandelingen met het Europees Parlement over de algemene begroting van de EU voor 2019 voorbereiden. Deze onderhandelingen zullen op dezelfde dag worden gevoerd tijdens een vergadering van het bemiddelingscomité.

Raad Landbouw en Visserij, 19 november 2018

Verwacht wordt dat de Raad overeenstemming zal bereiken over de TAC's voor bestanden van diepzeevissen voor 2019-2020, en van gedachten zal wisselen over de hervorming van het GLB, gewasbescherming, de marktsituatie en de Taskforce voor het Afrikaanse platteland.

Raad Buitenlandse Zaken, 19 november 2018

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen spreken over Centraal-Azië, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne en Jemen. Ook zullen zij in een gezamenlijke zitting met de Ministers van Defensie stilstaan bij belangrijke initiatieven voor Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.

Raad Buitenlandse Zaken (Defensie), 20 november 2018

Op 19 november zullen de Ministers van Defensie in een gezamenlijke zitting met de Ministers van Buitenlandse Zaken stilstaan bij belangrijke initiatieven voor Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Op 20 november zullen zij het hebben over de samenwerking tussen de EU en de NAVO en over GVDB-missies en -operaties.

Download als PDF

Buitenlandse zaken en internationale betrekkingen Handel Brexit Begroting Institutionele zaken Economie en financiën Landbouw Visserij