Directoraat-generaal Landbouw (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1265 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.06.2022  Wijziging van Verordening wat betreft de omzetting van het informatienet inzake landbouwbedrijfs­boekhoudingen in een informatienet inzake de duurzaamheid van ...
Verordening com(2022)296
 
08.06.2022  Standpunt EU in het subcomité voor geografische aanduidingen dat is ingesteld bij de overeenkomst met Armenië over de goedkeuring van het reglement van orde van het ...
Besluit com(2022)255
 
31.03.2022  Geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten.
Verordening com(2022)134
 
21.03.2022  Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2022)117
 
16.12.2021  The EU Action plan on Organic Agriculture.
ini(2021)2239
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 359 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.03.2021  Standpunt EU in het gemengd comité met Chili inzake de handel in biologische producten ivm de vaststelling van het reglement van orde van dit comité.
Besluit com(2021)145
 
18.03.2021  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2021)125
 
10.11.2020  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over een besluit om bepaalde aankopen van levensmiddelen vrij te stellen van de toepassing van uitvoerverboden en ...
Besluit com(2020)729
 
30.10.2020  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad betreffende de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2020)671
 
17.09.2020  EU-standpunt in de Ledenraad van de IOR moet worden ingenomen ivm de toetreding van Oezbekistan tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en ...
Besluit com(2020)495
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1921 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een maatregel om tijdelijke steun te verlenen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ...
Verordening com(2022)242
 
08.09.2021  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot het wijzigen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2021)537
 
13.08.2021  Standpunt EU met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2021)480
 
05.08.2021  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de wijziging van de definitie van “graan” of “granen” in het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2021)450
 
18.06.2021  Wijziging van Verordening 2019/216 wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay.
Verordening com(2021)313