Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1285 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.04.2023  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2023)213
 
21.04.2023  Verslag overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/2013 over nieuwe handelsnormen voor appelwijn en perenwijn en voor gedroogde zaden van peulvruchten en sojabonen.
Verslag com(2023)200
 
21.04.2023  Wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing, Richtlijn 2001/112/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten, ...
Richtlijn com(2023)201
 
17.04.2023  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 1-3/2023.
Verslag com(2023)215
 
10.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 1217/2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de ...
Verslag com(2023)134
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 360 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.03.2023  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2023)172
 
06.02.2023  Wijziging Besluit 2019/1754 inzake de toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon mbt oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Besluit com(2023)54
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad betreffende de toetreding van Saudi-Arabië tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2022)497
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad over de handelsnorm voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven.
Besluit com(2022)487
 
09.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité van de Vrijhandelsovereenkomst met Korea met betrekking tot de wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B van de overeenkomst.
Besluit com(2022)446
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1918 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een maatregel om tijdelijke steun te verlenen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ...
Verordening com(2022)242
 
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416