Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1989 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.06.2024  .
Verslag com(2024)228
 
30.05.2024  .
Mededeling com(2024)225
 
08.05.2024  .
Besluit com(2024)194
 
23.04.2024  .
Verslag com(2024)176
 
27.03.2024  .
Verslag com(2024)450
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 369 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.04.2024  .
Besluit com(2024)168
 
15.03.2024  Wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) 2021/2116 wat betreft de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie, regelingen voor klimaat, milieu en ...
Verordening com(2024)139
 
12.03.2024  Standpunt EU in de Internationale Graanraad betreffende de toetreding van Senegal tot het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2024)113
 
06.09.2023  EU-standpunt in de Internationale Suikerraad met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2023)511
 
14.08.2023  Standpunt in het Gemengd Comité EU-IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen, met betrekking tot de vaststelling ...
Besluit com(2023)487
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1222 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een maatregel om tijdelijke steun te verlenen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ...
Verordening com(2022)242
 
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  EU-standpunt in de Internationale Suikerraad met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416