Op weg naar een eerlijker voedselvoorzieningsketen: Europese Commissie vraagt inbreng

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 16 augustus 2017.

Europese Commissie lanceert EU-wijde openbare raadpleging over een eerlijkere Europese voedselvoorzieningsketen.

Landbouwers, burgers en andere belanghebbende partijen worden uitgenodigd om tot 17 november online hun standpunten over de werking van de voedselvoorzieningsketen uit te wisselen.

Er zijn aanwijzingen dat de toegevoegde waarde in de voedselvoorzieningsketen niet eerlijk wordt verdeeld over alle niveaus van de keten, met name door de zwakkere onderhandelingspositie van kleinere en dus kwetsbaardere operatoren, waaronder landbouwers en kleine bedrijven, ten opzichte van hun economisch sterkere en sterk geconcentreerde commerciële partners.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan i: "Landbouwers zijn de eerste schakel in de keten. Zonder hen zou er geen voedsel zijn om te verwerken, te verkopen en te consumeren. Wij merken evenwel dat zij vaak de zwakste schakel zijn. Trouw aan ons vaste standpunt om de Europese landbouwers te steunen, willen wij de tekortkomingen in de voedselvoorzieningsketen aanpakken. Ik spoor alle burgers, landbouwers en belanghebbenden uit de EU aan om hun standpunten met ons te delen via deze online-raadpleging."

De Europese Commissie wil input verzamelen om de noodzaak en hoogdringendheid te beoordelen van eventuele maatregelen op EU-niveau om oneerlijke handelspraktijken met betrekking tot agrovoedingsproducten aan te pakken of te reguleren.

Zij wil ook de markttransparantie in de hele keten beoordelen en nagaan waar ze kan worden verbeterd. Gezien de behoefte aan een zekere mate van concurrentie, zal de raadpleging helpen beoordelen of er behoefte is aan aanvullende EU-regelingen inzake markttransparantie.

Ten slotte wordt in de vragenlijst gepeild naar de belangstelling voor samenwerking tussen producenten en het gebruik van zogenaamde waardeverdelingsovereenkomsten (het verdelen van winsten en verliezen ten gevolgen van evoluties van de relevante marktprijzen), die al worden gebruikt in sommige sectoren, zoals suiker.

Voortbouwen op de werkzaamheden van de Taskforce landbouwmarkten

De raadpleging bouwt voort op de werkzaamheden van de Taskforce landbouwmarkten, die commissaris Hogan in januari 2016 heeft opgericht. De Taskforce landbouwmarkten heeft een aantal concrete manieren gesuggereerd om de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te versterken. De raadpleging bouwt hierop voort en zal de Commissie input voor eventuele toekomstige initiatieven verstrekken.

Met het oog op raadpleging en feedback is een aanvangseffectbeoordeling gepubliceerd, waarin een reeks mogelijke beleidsopties in detail zijn uiteengezet. Voor elk toekomstig initiatief ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen zal ook een volledige effectbeoordeling worden uitgevoerd.

Toekomstige voorstellen van de Commissie moeten ook sporen met bredere aanpak ter vereenvoudiging en modernisering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Meer informatie

Openbare raadpleging over het initiatief ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen - weldra beschikbaar in alle EU-talen

Aanvangseffectbeoordeling over de voedselvoorzieningsketen

Bijdragen aan het wetgevingsproces en openbare raadplegingen van de EU

IP/17/2521

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail