Melkquotum voor het quotumjaar 2010/2011 door vijf lidstaten overschreden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 18 oktober 2011.

Europese Commissie - Persbericht

Brussel, 18 oktober 2011 - Vijf lidstaten (Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg) hebben in 2010/2011 hun melkquotum overschreden, waardoor zij een superheffing van 55,57 miljoen euro moeten betalen. Ondanks deze overschrijdingen bleef de totale melkproductie in de EU ruim onder het quotum voor de hele EU.

Dacian Ciolos i , Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, verklaarde: "Ook al is besloten de quotaregeling in 2015 te beëindigen, de lidstaten moeten de regels nog wel blijven toepassen. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de producenten voor de middellange en de lange termijn, heeft de Commissie afgelopen december voorstellen gedaan om de structurele problemen in de zuivelsector aan te pakken. In de voorstellen tot hervorming van het GLB die vorige week het licht zagen, zijn ook verscheidene elementen opgenomen die flexibiliteit inbrengen en die er mede voor zullen zorgen dat in de toekomst problemen worden voorkomen."

Naar aanleiding van de besluiten in het kader van de gezondheidscontrole van het GLB in 2008, zijn de quota in 2010/2011 met 1% verhoogd. Niettemin blijkt uit de nationale aangiften dat Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg hun nationale quota met in totaal bijna 200 000 ton hebben overschreden.

Denemarken en Nederland hebben zowel hun quotum leveringen aan zuivelfabrieken als hun quotum rechtstreekse verkoop overschreden, terwijl de andere lidstaten alleen hun quotum leveringen hebben overschreden.

Van de overige lidstaten, die hun quotum wel naleefden, produceerden verscheidene ver onder hun quotum; 14 lidstaten hebben laten weten ten minste 10% minder melk te hebben geleverd dan hun quotum bedroeg.

Voor het quotumjaar 2010/2011 bedroeg de productie in de EU in totaal 6% minder dan het totaal van alle EU-quota.

De werking van de regeling

Elke lidstaat krijgt twee quota, één voor leveringen aan de zuivelproducenten en een tweede voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Deze hoeveelheden worden (in de vorm van individuele quota) verdeeld over de producenten in elke lidstaat.

Wanneer een nationaal quotum wordt overschreden, moeten de producenten de betrokken lidstaat een overschotheffing betalen (ook wel "superheffing" genoemd) naar de mate waarin zij gedurende het quotumjaar (dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar) aan die overschrijding hebben bijgedragen. De heffing bedraagt 27,83 euro per 100 kg waarmee het quotum wordt overschreden. Vóór 1 september van elk jaar moeten de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de resultaten van de toepassing van de melkquotaregeling tijdens de vorige periode. Deze kennisgeving gebeurt in de vorm van een vragenlijst met alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de superheffing.

Bijlagen

 • Bijlage 1: Voorlopige cijfers voor 2010/2011
 • Bijlage 2: Cijfers voor 2009/2010

BIJLAGE I: MELKQUOTA 2010/2011 (voorlopige cijfers - 1/2)

 

Antwoorden op vragenlijst

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leveringen aan zuivelfabrieken

                             

Aantal actieve producenten

185

270

84

24

257

34

80

176

403

238

1 705

6

66

75

5

Geleverde hoeveelheden (ton)

3 337 822

472 471

2 569 588

4 821 980

28 889 052

600 816

5 461 977

665 381

6 051 772

23 919 121

10 642 683

151 369

635 597

1 293 799

281 313

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,95

37,81

42,07

43,46

40,09

43,10

35,83

36,10

36,45

39,58

36,89

34,64

40,22

39,78

39,15

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

40,85

37,05

39,14

42,90

41,47

40,30

38,50

38,88

36,80

40,29

37,23

35,79

42,71

41,40

41,70

Aanpassing vetgehalte (ton)

113 317

-8 091

-137 489

-86 112

236 005

-12 727

129 208

13 576

-27 437

23 470

-29 818

952

12 200

12 058

6 051

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

3 451 138

464 380

2 432 099

4 735 868

29 125 057

588 089

5 591 184

678 957

6 024 335

23 942 590

10 612 865

152 321

647 797

1 305 857

287 364

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

3 461 111

942 195

2 833 255

4 705 286

29 329 947

664 732

5 612 153

852 577

6 307 058

25 231 308

10 878 674

150 281

733 041

1 696 614

283 647

Overschrijding (ton)

-9 972

-477 816

-401 156

30 582

-204 890

-76 643

-20 976

-173 620

-282 723

-1 288 718

-265 809

2 040

-85 244

-390 757

3 716

Heffing (x 1000 euro)

     

+ 8 511

             

+ 568

   

+ 1 034

Percentage overschrijding

 • 0,3%
 • 50,7%
 • 14,2%

+ 0,6%

 • 0,7%
 • 11,5%
 • 0,4%
 • 20,4%
 • 4,5%
 • 5,1%
 • 2,4%

+ 1,4%

 • 11,6%
 • 23,0%

+ 1,3%

Rechtstreekse verkoop

                             

Aantal producenten

809

2 148

273

17

1 144

209

25

21

429

5 582

4 740

5

1 393

5 297

2

Rechtstreekse verkoop (ton)

34 058

19 184

6 927

119

59 196

5 541

1 332

743

54 173

313 246

359 217

507

20 059

44 603

497

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

35 066

76 456

15 568

47

97 307

7 815

2 150

1 169

57 640

364 349

409 869

800

25 119

77 275

497

Overschrijding (ton)

-1 008

-57 272

-8 641

72

-38 110

-2 274

-818

-425

-3 467

-51 103

-50 653

-293

-5 060

-32 672

 

Heffing (x 1000 euro)

     

+ 20

                     

BIJLAGE I: MELKQUOTA 2010/2011 (voorlopige cijfers - 2/2)

 

Antwoorden op vragenlijst

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leveringen aan zuivelfabrieken

                             

Aantal actieve producenten

191

1

40

80

286

88

498

96

56

26

30

204

3 541

895

5 204

Geleverde hoeveelheden (ton)

1 388 950

41 769

11 626 292

2 807 613

9 063 760

1 820 870

849 728

522 714

796 080

2 288 691

2 865 476

13 741 744

119 221 786

17 064 440

137 608 424

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,19

NVT

42,40

40,36

39,08

37,30

36,86

40,99

36,87

43,40

43,40

39,70

39,63

39,35

39,57

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

37,14

31,89

44,12

41,89

40,27

37,80

37,61

41,15

38,23

42,70

42,20

40,40

40,64

39,82

40,51

Aanpassing vetgehalte (ton)

4 316

NVT

139 192

29 426

44 991

-5 998

-10 971

-2 830

8 580

-29 582

-69 002

22 868

465 157

-69 948

376 147

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

1 393 266

41 769

11 765 485

2 837 039

9 108 751

1 814 872

838 757

519 884

804 660

2 259 110

2 796 474

13 764 612

119 686 943

16 994 493

137 984 572

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

1 924 781

50 670

11 625 136

2 816 142

9 600 852

2 019 644

1 469 233

578 800

1 046 629

2 537 278

3 484 130

15 241 440

124 371 125

19 294 061

146 076 614

Overschrijding (ton)

-531 515

-8 901

140 349

20 897

-492 101

-204 771

-630 476

-58 916

-241 969

-278 168

-687 656

-1 476 828

-4 684 182

-2 299 568

-8 092 043

Heffing (x 1000 euro)

   

+ 39 059

+ 5 816

               

+ 54 420

+ 568

+ 54 988

Percentage overschrijding

 • 27,6%
 • 17,6%

+ 1,2%

+ 0,7%

 • 5,1%
 • 10,1%
 • 42,9%
 • 10,2%
 • 23,1%
 • 11,0%
 • 19,7%
 • 9,7%
 • 3,8%
 • 11,9%
 • 5,5%

Rechtstreekse verkoop

                             

Aantal producenten

2 647

 

390

11 899

13 849

54

272 797

1 685

300

269

56

353

25 790

25 658

326 393

Rechtstreekse verkoop (ton)

66 110

 

72 969

62 702

85 365

4 881

963 793

14 679

22 522

1 646

2 821

141 284

1 108 885

266 313

2 358 175

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

145 880

 

70 954

88 571

159 205

7 826

1 711 582

21 193

36 313

5 525

4 200

187 745

1 332 916

489 167

3 610 121

Overschrijding (ton)

-79 770

 

2 015

-25 869

-73 840

-2 945

-747 788

-6 514

-13 791

-3 879

-1 379

-46 461

2 087

 

2 087

Heffing (x 1000 euro)

   

+ 561

                 

+ 581

 

+ 581

BIJLAGE II: MELKQUOTA 2009/2010 (1/2)

 

Antwoorden op vragenlijst

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leveringen aan zuivelfabrieken

                             

Aantal actieve producenten

192

285

83

23

258

34

81

185

402

243

1 754

6

67

69

5

Geleverde hoeveelheden (ton)

3 184 619

809 655

2 623 368

4 749 475

28 196 278

583 650

4 872 004

681 587

5 898 787

22 793 700

10 527 848

148 160

594 301

1 250 669

272 206

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,93

37,97

42,08

43,49

40,09

43,10

35,82

36,10

36,44

39,57

36,89

34,65

40,25

39,77

39,15

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

41,00

37,58

38,70

43,12

41,52

40,50

38,40

38,89

36,76

39,67

37,19

35,76

43,26

41,60

41,83

Aanpassing vetgehalte (ton)

111 487

-8 107

-160 961

-70 545

227 159

-10 476

110 235

14 303

-31 897

-147

-35 763

1 008

14 673

14 454

6 157

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

3 296 106

801 548

2 462 407

4 678 930

28 423 436

573 174

4 982 239

695 890

5 866 890

22 793 553

10 492 085

149 168

608 974

1 265 123

278 363

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

3 423 282

928 425

2 808 528

4 658 507

29 038 056

656 678

5 556 537

843 710

6 240 846

24 981 993

10 895 347

148 720

717 543

1 679 913

280 802

Overschrijding (ton)

-127 176

-126 877

-346 121

20 423

-614 619

-83 505

-574 298

-147 821

-373 956

-2 188 440

-403 261

448

-108 570

-414 790

-2 438

Heffing (x 1000 euro)

     

+ 5 684

             

+ 125

     

Percentage overschrijding

 • 3,7%
 • 13,7%
 • 12,3%

+ 0,4%

 • 2,1%
 • 12,7%
 • 10,3%
 • 17,5%
 • 6,0%
 • 8,8%
 • 3,7%

+ 0,3%

 • 15,1%
 • 24,7%
 • 0,9%

Rechtstreekse verkoop

                             

Aantal producenten

828

20 622

249

13

1 142

227

26

28

429

5 598

4 751

5

1 971

5 586

2

Rechtstreekse verkoop (ton)

33 704

56 870

3 776

100

57 517

5 718

1 272

930

54 483

305 135

345 842

550

26 424

46 884

530

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

38 279

80 141

12 089

238

97 839

9 210

2 179

1 582

60 836

360 242

393 196

865

33 110

76 412

530

Overschrijding (ton)

-4 575

-23 271

-8 313

-138

-40 322

-3 492

-907

-652

-6 353

-55 107

-47 355

-315

-6 686

-29 528

 

Heffing (x 1000 euro)

                             

BIJLAGE II: MELKQUOTA 2009/2010 (2/2)

 

Antwoorden op vragenlijst

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leveringen aan zuivelfabrieken

                             

Aantal actieve producenten

261

1

39

81

284

94

471

95

58

31

33

206

3 627

958

5 341

Geleverde hoeveelheden (ton)

1 484 692

40 275

11 452 276

2 714 934

9 040 882

1 845 796

947 453

516 686

830 091

2 289 544

2 900 683

13 206 580

115 586 291

17 112 775

134 456 174

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,03

NVT

42,40

40,36

39,07

37,30

37,75

41,00

36,88

43,40

43,40

39,70

39,65

39,32

39,59

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

36,66

NVT

43,81

41,86

40,26

38,10

37,37

40,91

37,58

42,40

42,50

40,70

40,55

39,68

40,40

Aanpassing vetgehalte (ton)

2 927

NVT

100 376

28 132

46 727

1 446

-14 581

-4 253

2 347

-41 393

-60 575

69 356

428 357

-93 554

312 114

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

1 487 619

40 275

11 552 652

2 743 066

9 087 609

1 847 242

932 872

512 434

832 438

2 248 150

2 840 108

13 275 937

116 014 647

17 019 220

134 768 288

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

1 922 052

50 169

11 505 823

2 784 957

9 501 332

1 999 241

1 472 693

572 355

1 049 575

2 511 781

3 449 792

15 101 249

123 263 706

19 115 083

144 779 907

Overschrijding (ton)

-434 433

-9 893

46 829

-41 891

-413 724

-151 999

-539 821

-59 922

-217 137

-263 630

-609 684

-1 825 312

-7 249 058

-2 095 862

-10 011 619

Heffing (x 1000 euro)

   

+ 13 033

                 

+ 18 716

+ 125

+ 18 841

Percentage overschrijding

 • 22,6%
 • 19,7%

+ 0,4%

 • 1,5%
 • 4,4%
 • 7,6%
 • 36,7%
 • 10,5%
 • 20,7%
 • 10,5%
 • 17,7%
 • 12,1%
 • 5,9%
 • 11,0%
 • 6,9%

Rechtstreekse verkoop

                             

Aantal producenten

2 798

 

399

12 620

15 557

57

293 728

1 778

263

282

58

372

26 605

28 434

369 389

Rechtstreekse verkoop (ton)

57 005

 

77 320

64 100

93 665

5 116

1 043 980

13 452

14 487

1 635

3 016

146 581

1 097 280

261 960

2 460 090

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

128 108

 

74 464

90 996

162 091

8 155

1 676 628

21 697

22 645

5 854

4 000

175 171

1 313 562

466 226

3 536 557

Overschrijding (ton)

-71 103

 

2 856

-26 896

-68 426

-3 039

-632 648

-8 246

-8 157

-4 219

-984

-28 590

2 856

 

2 856

Heffing (x 1000 euro)

   

+ 795

                 

+ 795

 

+ 795

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)