32336, nr. 78 - Motie De Groot c.s. over het registreren van alle individuele dierproeven - Dierproeven

Deze motie werd op 28 juni 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) i en was mede ondertekend door Carla Dik-Faber (CU) i en Maurits von Martels (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in samenspraak met onderzoekers en kennisinstellingen te bezien of alle individuele dierproeven en de resultaten daarvan kunnen worden geregistreerd en achteraf openbaar gemaakt, om zo onnodige duplicatie van dierproeven tegen te gaan.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 28 juni 2018, motie, nr. 78     KST3233678
Motie De Groot c.s. over het registreren van alle individuele dierproeven
 

2.

Dossier