Motie Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Deze motie i is onder nr. 14 toegevoegd aan wetsvoorstel 34000 J - Vaststelling begroting Delta-fonds 2015.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg
Document­datum 17-11-2014
Publicatie­datum 17-11-2014
Nummer KST34000J14
Kenmerk 34000 J, nr. 14
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014–2015

34 000 J

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.