31015, nr. 154 - Motie Van Nispen/Kuiken over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen - Kindermishandeling

Deze motie werd op 27 maart 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) i en was mede ondertekend door Attje Kuiken (PvdA) i. De motie werd naderhand ondertekend door Kathalijne Buitenweg (GL) i en Madeleine van Toorenburg (CDA) i. De tekst werd op 26 juni 2018 gewijzigd en op 26 juni 2018 en nog eens op 3 juli 2018 nader gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de nader gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen, zonder dat hiermee eventuele strafrechtelijke onderzoeken worden doorkruist, dat onderzoek wordt uitgevoerd naar opgedane ervaringen door personen die onderdeel zijn (geweest) van de gemeenschap van Jehova's Getuigen met als doel om inzicht te krijgen in het mogelijk onderliggende patroon, de gebruikte (kerk)regels, gebruiken en structuren binnen de gemeenschap en de invloed die dit heeft op de aangiftebereidheid van deze personen,

verzoekt de regering voorts, te bewerkstelligen dat er een analyse wordt gemaakt naar de in andere landen reeds verrichte onderzoeken op het terrein van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's Getuigen en daarbij zo mogelijk aanbevelingen voor Nederland te formuleren

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 juli 2018, nader gewijzigde motie, nr. 154     KST31015154
Tweede nader gewijzigde motie Van Nispen c.s. over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen (ter vervanging van 31015-153)
 

2.

Dossier