31015 NL - beleidsdossier
Kindermishandeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kindermishandeling

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 120 moties ingediend.

3.

Documenten

(671 stuks)

2 25 april 2007, brief, nr. 1     KST106855
Brief minister over wetswijziging en twee rapporten inzake kindermishandeling
publicatie: 3 mei 2007
 
2 26 april 2007, motie, nr. 2     KST106842
Motie die ertoe strekt een aantal concrete, 'afrekenbare' doelen te stellen
publicatie: 3 mei 2007
 
2 26 april 2007, motie, nr. 3     KST106843
Motie om de landelijke uitrol van RAAK te ondersteunen
publicatie: 3 mei 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.