Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was zij fractievoorzitter en daarvoor vanaf 2015 vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Momenteel houdt mevrouw Kuiken zich als Kamerlid bezig met onder meer binnenlandse zaken, migratie en veiligheid en justitie. Zij is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i.

PvdA
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen (roepnaam)

Attje Harma (Attje)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 27 oktober 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2002

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2004 tot januari 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van januari 2006 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 19 januari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 mei 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2016 tot 15 maart 2017

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, vanaf 1 juni 2018 (beiden 1x per jaar)

vorige (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, vanaf 9 maart 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, van 1 februari 2016 tot 2 december 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • ondervoorzitter ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2 juli 2020
 • fungerend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 5 oktober 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/13)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie (35.754)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Lilianne Ploumen ingediend initiatiefwetsvoorstel over het registreren van transacties in de zorg (Wet transparantieregister zorg) (35.410)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib

uit de privésfeer
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet haar moeder toen ze zwanger was
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.