Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg

foto Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gedurende veertien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, waarin het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Fyra i het meest in het oog sprong. Hield zich verder vooral bezig met justitie en veiligheid, asielbeleid en terrorismebestrijding en was enige jaren vicefractievoorzitter. Maakte ook vier jaar deel uit van het Kamerpresidium. Voor zij Kamerlid werd, was zij werkzaam in het gevangeniswezen en locatiedirecteur van jeugdinrichting "De Leij" te Vught. Vasthoudend Kamerlid, dat in heldere bewoordingen sprak. Kwam met initiatiefvoorstellen over aanpak van doorverkoop van kaartjes en aanscherping van het kraakverbod. Is sinds 2 juli 2021 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

CDA
in de periode 2007-2021: lid Tweede Kamer

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.