Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

foto Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf Maarten Kools
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kathalijne Buitenweg (1970) is sinds 1 juni 2021 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Zij was van in 2017-2021 Tweede Kamerlid voor GroenLinks en toen vicefractievoorzitter en woordvoerster justitie, politie en veiligheid. Van 1999 tot 2009 was mevrouw Buitenweg lid van het Europees Parlement. Daar zette zij zich met name in voor het tegengaan van discriminatie en een sterkere Europese justitiesamenwerking. In 2004 was zij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Eerder was mevrouw Buitenweg actief in internationale jongerenorganisaties. Verder is zij medewerkster geweest van de fracties in Europees Parlement en Tweede Kamer. In de jaren 2010-2016 was zij docent en promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was voorts lid van het College voor de Rechten van de Mens.

GroenLinks
in de periode 1999-heden: lid Tweede Kamer, staatsraad, lid Europees Parlement

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Kathalijne Maria (Kathalijne)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 27 maart 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

fractie Europees Parlement
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • promovenda Europees recht, Universiteit van Amsterdam, van november 2010 tot september 2016 (promotie-onderzoek gaat over het Europees Parlement)
 • voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, van 2016 tot 2017
 • lid College voor de Rechten van de Mens, van 1 oktober 2012 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), vanaf 1 juni 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Jury Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprins, vanaf januari 2023
 • voorzitter Raad van Advies Montesquieu Instituut, vanaf 2023

vorige (2/19)
 • lid werkgroep ethiek en digitalisering, ECP, Platform voor de InformatieSamenleving
 • trainer NDI (National Democratic Institute)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter tijdelijke commissie Digitale Toekomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juli 2019 tot 31 maart 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Trok in 2018 het initiatiefwetsvoorstel over de constitutionele toetsing in, nadat de Raad van State had geoordeeld dat door de lange behandelingsduur niet de juiste procedure was gevolgd. De Tweede Kamer besloot evenwel dat er besluit over vervallenverklaring moest worden genomen. Dat gebeurde in september 2018.
 • Bracht in 2019 samen met haar fractiegenoten Paul Smeulders, Corinne Ellemeet en Lisa Westerveld de initiatiefnota uit 'Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie' (35.240)
 • Diende in 2021 samen met Gert-Jan Segers (CU) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35.709)

op het gebied van de EU (3/8)
 • Diende in april 2003 een (verworpen) verslag in over hervorming VN-verdragen inzake verdovende middelen (initiatiefprocedure). De meerderheid van het Europees Parlement zag in het voorstel van Buitenweg een verkapte poging om drugs te liberaliseren. Na christendemocratische amendementen die pleitten voor handhaving van de status quo, stemde Buitenweg tegen haar eigen rapport.
 • Diende in april 2005 een verslag in over procedurele rechten in strafprocedures binnen de EU, voor verdachten die in een ander EU-land zijn gearresteerd (wetgevende raadplegingsprocedure). Pleitte onder meer voor uitgebreide rechten voor de advocaat, die altijd alle stukken moet kunnen inzien; en de aanwezigheid van een tolk bij alle besprekingen tussen verdachte en advocaat, bij ondervraging van verdachten, en wanneer verdachten in de rechtszaal moet verschijnen.
 • Diende in juli 2007 een verslag in over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Stelde dat de Commissie naast het toezicht op de correcte wettelijke omzetting van de richtlijnen, ook oog moet hebben voor de belemmeringen in het veld. In maart 2009 stemde de commissie burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement in met dit rapport.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in februari 2004 door het congres van GroenLinks tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen gekozen, hoewel Joost Lagendijk was voorgedragen.
 • Was in 2017 bij de formatie-onderhandelingen over eventuele deelname van GroenLinks aan een kabinet secondant van fractievoorzitter Klaver

uit de privésfeer
 • Groeide op in een woongroep
 • Gehuwd met Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van GroenLinks in Amsterdam

verkiezingen
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jos Verlaan, "Werken in Europa. Sterker dan David", NRC Handelsblad, 8 september 2005
 • Mark Kranenburg, "Europees Parlement stelt onderzoek in naar geruchten over CIA-kampen in enkele landen in Europa. 'Wij vestigen onze hoop op openbaarheid'", NRC Handelsblad, 19 januari 2006
 • Bart Dirks, "'Als moeder heb ik ambities genoeg'", rubriek IM, De Volkskrant, 19 juli 2008
 • Hanneke Keultjes, "Kathalijne Buitenweg over haar ziekte: 'Kanker heb je niet alleen'", Het Parool 14 maart 2020
 • Volkskrant Magazine, 23 mei 2009

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.