Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is A.H. (Agnes) Mulder. Ondervoorzitter is J. (Jan) Middendorp. Griffier is mw. L. Tijdink.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Amhaouch, M.CDA
3Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
4Brenk MSc, C.M. van50PLUS
5Laura BrometBromet, Drs. L.GL
6Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
7Dijkstra, R.J.VVD
8Dik-Faber, Drs. R.K.CU
9Futselaar, Drs. F.W.SP
10Geurts, J.L.CDA
11Graus, D.J.G.PVV
12Kröger, S.C.GL
13Laçin, C.SP
14Madlener, B.PVV
15Jan MiddendorpMiddendorp MSc MA, J.VVD
16Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
17Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
18Paternotte, J.M.D66
19Afbeelding Schonis, Mr.ing. R.A.J.Schonis, Mr.ing. R.A.J.D66
20Sienot MA, M.F.D66
21Stoffer, Ir. Ch.SGP
22Vries, Drs. A. deVVD
23Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
24Weverling, A.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Agema, M.PVV
2Alkaya, M.SP
3Azarkan Msc, Drs. F.DENK
4Beckerman, Dr. S.M.SP
5Beertema, H.J.PVV
6Bisschop, Dr. R.SGP
7Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
8Groot, Dr. Tj.C. deD66
9Sophie HermansHermans, Drs. S.Th.M.VVD
10Hiddema, Mr. Th.U.FVD
11Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
12Lee, Drs. T. M.T. van derGL
13Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
14Moorlag, W.J.PvdA
15Mulder, Drs. A.H.CDA
16Mulder, E.PVV
17Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
18Ronnes, H.A.G.CDA
19Smeulders, Drs. P.H.M.GL
20Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
21Wiersma, Drs. A.D.VVD
22Wörsdörfer, M.VVD