Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is T.C. (Tjeerd) de Groot. Ondervoorzitter is F.B. (Fahid) Minhas. Griffier is Mw. J. Rijkers.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-09-07 36412 - Versterken toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van knelpunten i 2e
2023-06-27 36384 - Implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn i 2e
2023-06-07 36375 - Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid) i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2024 i 2e
2023-09-19 36410 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024 i 2e
2023-09-19 36410 J - Vaststelling begroting Deltafonds 2024 i 2e

5.

Dossiers (overige)

2023-01-27 36292 - Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne  
2022-11-28 36254 - Initiatiefnota over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie  
2022-11-16 36246 - EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542