Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is T.C. (Tjeerd) de Groot. Ondervoorzitter is F.B. (Fahid) Minhas. Griffier is Mw. J. Rijkers.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-09-12 36189 - Wettelijke grondslag voor de implementatie van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur i 2e
2022-07-08 36164 - Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de modernisering van het erkenningenstelsel, betere handhaafbaarheid en enkele technische wijzigingen i 2e
2022-07-08 36168 - Informatieplicht voor luchthavenexploitanten i 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 A - Wijziging begroting Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Najaarsnota) 2e

4.

Dossiers (overige)

2022-04-04 36070 - Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Chili  
2020-10-08 35591 - Initiatiefnota over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer  
2020-01-29 35380 - Structuurvisie A4 Burgerveen-N14