36569 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 2024 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden De Hoop i en Van Dijk.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet personenvervoer 2000 aan te passen opdat het mogelijk wordt voor provincies een concessie voor het openbaar vervoer te verlenen zonder dat daartoe een aanbesteding is gehouden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies (Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies)

2.

Documenten

(4 stuks)

2 24 mei 2024, geleidende brief, nr. 1     KST1144901
Geleidende brief
 
2 24 mei 2024, voorstel van wet, nr. 2     KST1146695
Voorstel van wet
 
2 24 mei 2024, memorie van toelichting, nr. 3     KST1144903
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.