Motie om verdere verlaging eerste geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek te voorkomen - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie om verdere verlaging eerste geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek te voorkomen 
Document­datum 10-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113421
Kenmerk 31288, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld in het Notaoverleg van 10 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er geld wordt overgeheveld van de eerste naar de tweede geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek;

van mening, dat de basisinfrastructuur van universiteiten niet verder in het geding mag komen;

verzoekt de regering deze kabinetsperiode de eerste geldstroom niet verder te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.