Motie

In een motie staat een vraag of verzoek van één of meerdere Tweede- of Eerste Kamerleden aan de regering. Deze wordt vooraf gegaan door een standaard aanhef en een opsomming van overwegingen en constateringen. Iedere motie begint met de woorden 'De Kamer, gehoord de beraadslaging'. Ieder deel van de opsomming begint met woorden als 'constaterende dat' of 'overwegende dat'. Na deze opsomming volgt de uiteindelijke vraag of het verzoek.

In een motie worden verder de namen van de indiener en eventuele mede-indieners vermeld, evenals de wet of het wetsvoorstel waarop de motie betrekking heeft. Een motie wordt afgesloten met de woorden 'en gaat over tot de orde van de dag'.

In dit voorbeeld volgt na de aanhef twee keer een constatering en één keer een overweging. Pas daarna volgt het daadwerkelijke verzoek aan de regering.