COM(2005)222 EU - Besluit
Onderhandelingen met het oog op de toetreding van Euratom tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het gebied van kernenergieonderzoek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de onderhandelingen met het oog op de toetreding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het gebied van kernenergieonderzoek

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission to the Council concerning the negotiation of the accession of the European Atomic Energy Community (Euratom) to an international Framework Agreement among the Members of the Generation IV International Forum in the field of nuclear-related research
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2005)222 NLEN
Extra COM-nummers COM(2005)222
Celex-nummer i 52005DC0222

2.

Key dates

Document 25-05-2005
Online publicatie 25-05-2005
Besluit 20-12-2005

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.